Tag Archives: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทย์ศิริราช เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาค เพื่อด่านหน้ารับมือโควิด-19

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เผยโรงพยาบาลยังต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็น ด้านกลุ่ม K SME CARE รุ่น 25 เดินหน้ากิจกรรม ”K25 เฉพาะกิจสู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อเนื่อง รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีรับมอบ เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลยังทยอยรับเงินบริจาค สิ่งของ เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีประชาชนบริจาคอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งของที่โรงพยาบาลศิริราชขาดแคลน โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยแบบ N-95 และชุด PPE  ปัจจุบันที่ศิริราชมีความต้องการใช้วันละไม่ต่ำกว่า 200 ชุด ทั้งหน้ากากอนามัยแบบ N-95 และชุด PPE ซึ่งที่ผ่านมาติดข้อกำหนดเรื่องการนำเข้า ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ โดยปริมาณหน้ากากอนามัยแบบ N-95 ที่ทางโรงพยาบาลศิริราชได้รับมาในขณะนี้ เป็นการจัดสรรจากการบริจาคเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากไม่มีการบริจาคเข้ามาเพิ่มคาดไม่เกิน 2 สัปดาห์จะประสบปัญหาภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยแบบ N-95 แน่นอน  ทั้งนี้หากไม่มีแผนการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยแบบ N-95 รองรับ คาดว่าในอนาคตจะมีโอกาสขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หากประชาชนท่านใดที่มีหน้ากากอนามัยแบบ N-95 สามารถไปบริจาคที่เคาน์เตอร์โรงพยาบาล ทั้งที่ศิริราชหรือโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคได้ทุกแห่ง สำหรับแพทย์แล้ว ตอนนี้หน้ากากอนามัยแบบ N-95 มีค่าเทียบเท่าทอง   ขณะที่ห้องความดันลบที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ปัจจุบันศิริราชมี 7 ห้อง ขณะนี้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เต็มทั้งหมดแล้ว กำลังดำเนินการจัดสร้างอีก 7 ห้อง ค่าใช้จ่ายก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นติดตั้งไม่ต่ำกว่าห้องละ 10 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้เครือข่ายโรงเรียนแพทย์มีการเตรียมพร้อมสำหรับการรองรับผู้ป่วยหนัก พร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนในการเร่งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ทีม Covid-19 ได้ที่ – ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-3-50034-4 ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภัยโควิด) – ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-3-04590-7 ชื่อบัญชี ศิริราชรักษภิบาล ด้าน …

Read More »

ม.มหิดล รณรงค์ Social Distancing ตัดวงจร Covid-19

จากคำกล่าวของ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ว่า “ถ้าเราไม่ทำ Social Distancing ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 เราจะมีผู้ป่วย Covid-19 ถึงจำนวน 350,000 คน แต่ถ้าเราสามารถทำ Social Distancing ได้ดี ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เราจะเหลือผู้ที่ติดเชื้อไม่ถึง 25,000 คน” หมายถึงว่า Social Distancing เป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดในบรรดาการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมด ซึ่งก็คือการป้องกันตัวเราไม่ให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในส่วนของโรงพยาบาลศิริราช เรามีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย Covid-19 ตั้งแต่มีอาการเล็กน้อย ปานกลาง ไปจนถึงรุนแรง …

Read More »

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ วัดอมรินทราราม จัด “เรือนเสมือนญาติ” รองรับที่พักผู้ป่วยยากไร้

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ โดยมีจำนวนผู้ป่วยนอกต่อวันถึงประมาณ 8,000 – 10,000 คน พบผู้ป่วย และญาติผู้ยากไร้ส่วนหนึ่งที่มีนัดต้องพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่มีปัญหาการเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล ขาดทั้งปัจจัย และที่พักอาศัย

Read More »