Tag Archives: ข้าวมาบุญครอง เจ้าของตำนานข้าวสารบรรจุถุงของไทย ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สู่อุตสาหกรรมเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

ข้าวมาบุญครอง เจ้าของตำนานข้าวสารบรรจุถุงของไทย ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สู่อุตสาหกรรมเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

หากกล่าวถึง ข้าวมาบุญครอง ข้าวถุงรายแรกของประเทศ ที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าแห่งตำนานข้าวถุงไทย โดยปัจจุบันอยู่เคียงข้างครอบครัวไทยมายาวนานกว่า 44 ปี และยังเป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับข้าว หลังจากนำนวัตกรรมวาล์ว-ล็อคมาไว้บนบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงเป็นรายแรกของโลก เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลกรที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหนึ่งในกลไกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศ ล่าสุดได้สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายจำลองกิจกรรมการผจญภัย ในรั้วมหาวิทยาลัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากไอเดียสร้างสรรค์ ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ของคณะฯ ให้มีความพร้อมและการวางแผนที่ดี ก่อนก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตจริงภายในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด กล่าวว่า ขอบคุณคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้โอกาสข้าวมาบุญครอง ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทำกิจกรรมกับน้องๆนิสิตในครั้งนี้ เพื่อร่วมส่งเสริมประสบการณ์ เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และกิจกรรมที่จะเป็นองค์ความรู้ ช่วยพัฒนาศักยภาพในมิติต่างๆ ให้กับนิสิต ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยยกกระดับผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไทย …

Read More »