Tag Archives: ขับเคลื่อน “การชะลอไตเสื่อม” เขตทวีวัฒนา

ขับเคลื่อน “การชะลอไตเสื่อม” เขตทวีวัฒนา

รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โดย นพ.ศัลยเวทย์  เลขะกุล กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดย นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา จัดงานประชุมเชิงวิชาการโครงการ การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ชะลอไตเสื่อม พร้อมด้วย พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ ศ.เกียรติคุณ พญ.ธัญญารัตน์  ธีรพรเลิศรัฐ  พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุม BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา

Read More »