Tag Archives: ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของไทยด้วยห่วงโซ่แห่งคุณค่า หุ่นยนต์โคบอทพร้อมหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของไทยด้วยห่วงโซ่แห่งคุณค่า หุ่นยนต์โคบอทพร้อมหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ

ประเทศไทย, 28 สิงหาคม 2566  — แม้ตัวเลขการจ้างงานจะมีมากกว่า 6 ล้านตำแหน่งและมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคิดเป็นสัดส่วนถึง 34% ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ประจักษ์ชัดในขณะนี้ก็คือ ภาคการผลิตของไทยกำลังอยู่ในช่วงขาลง จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ของประเทศลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่เก้าในเดือนมิถุนายน 2566 โดยลดลง 5.24% เมื่อเทียบกับปี 2565 ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า MPI ของประเทศจะลดลงตลอดทั้งปี 2566 ซึ่งตรงกันข้ามกับอัตราการเติบโต 0-1% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ การที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้กระทรวงการคลังได้ปรับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจลงเหลือ 3.5% จากเดิม 3.6% และเนื่องจากการผลิตถือเป็นภาคส่วนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน แม้ว่านโยบายและความช่วยเหลือจากรัฐบาลจะถูกลดทอนลง  แต่ยังมีแนวทางแก้ไขอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถช่วยบรรดาผู้ผลิตเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยแรงงานที่มีทักษะเป็นหลัก ซึ่งข้อเสียของแรงงานที่มีทักษะคือต้นทุนแรงงานที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งซึ่งกำลังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจจากการผลิตที่มีต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีอัตราการรู้หนังสือในระดับสูง โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ประมาณ 100,000 คนต่อปี และเมื่อข้อมูลประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลง พนักงานรุ่นใหม่จึงเลือกที่จะมองหางานที่ให้ผลตอบแทนทางจิตใจมากกว่าเดิม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว …

Read More »