Tag Archives: ขนส่งจังหวัดจันทบุรี

วิริยะประกันภัย ร่วม สนง.ขนส่งจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีกับผู้สอบใบขับขี่ผ่าน ในโครงการ “อบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 160

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นวลพร ไชยเดชกำจร ขนส่งจังหวัดจันทบุรี และนางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนเต็ม ในโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนภูมิภาค” รุ่นที่ 160 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและมารยาทการใช้รถใช้ถนนให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่และผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน และผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวน 118 คน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สำหรับโครงการดังกล่าว วิริยะประกันภัย ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเป็นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 มีกำหนดการจัดโครงการอบรมฯ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 158 …

Read More »