Tag Archives: กิจกรรม Rider สำหรับปีแห่งการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม Rider สำหรับปีแห่งการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) ได้ยกพลไปสัมมนา New Episode of Rider ที่ โรงแรมสิริน พลา จ.ระยอง โดยผู้บริหารได้สร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน ถึงการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทกำลังดำเนินการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่สากล พร้อมร่วมกันประกาศ ยุทธศาสตร์และค่านิยมของบริษัท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ในคราวนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพลังงานทหาร ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทุกรูปแบบ โดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกกิตติภพ เธียรสิริวงษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน เป็นผู้บรรยายองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับชาว Rider นอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรม Team Building เพื่อให้พนักงาน ได้ยกระดับการทำงานร่วมกันอย่างเป็น Professional Team Work อีกด้วย #ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์#โบรกเกอร์สีขาว#ขายความจริง อิงความซื่อสัตย์

Read More »