Tag Archives: กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

วิศวะ พันธ์สมุทร มทร.ธัญบุรี นศ.รางวัลเรียนดี

ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.93 “เบียร์” นายวิศวะ พันธ์สมุทร นักศึกษา เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2562 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิศวะ เล่าว่า ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นคนจังหวัดปทุมธานี เป็นลูกคนเดียวของที่บ้าน พ่อทำงานค้าขายอะไหล่รถยนต์ ส่วนแม่ทำงานรับจ้างบริษัท สำเร็จการศึกษาสาย วิทย์ – คณิต จากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.3 โดยส่วนตัวชอบวิชาคำนวณและออกแบบ จึงอยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยวางแผนที่จะเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา เนื่องจากเป็นสายงานที่หางานได้ง่ายเพราะว่ามีสถานประกอบการรองรับ จึงได้ยื่นโควต้าวิศวกรรมไฟฟ้าที่ มทร.ธัญบุรี ตอนเข้ามาเรียนผมชอบในสิ่งที่เรียน จึงไม่รู้สึกเครียดกับการเรียน ปี 1 …

Read More »