Tag Archives: กลุ่มสิงห์ เอสเตท

สิงห์ เอสเตท ผลักดันไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผ่านความงดงามและความหลากหลายทางชีวภาพของนก

กลุ่มสิงห์ เอสเตท ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้แนวคิด “Sustainable Diversity” จับมือสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU “ความหลากหลายทางชีวภาพของนก”มุ่งสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอย่างยั่งยืน สิงห์ เอสเตท (SET: S) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนระดับสากล ร่วมกับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SET: SHR) และ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  “ความหลากหลายทางชีวภาพของนก” กับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เพื่อร่วมกันรักษาและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของนก ถิ่นอาศัย และทรัพยากรธรรมชาติแก่สังคม ตลอดจนสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นางสาวศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด Sustainable …

Read More »

‘สิงห์ เอสเตท’ ผนึก’กรุงไทย’ ก้าวสู่ Net Zero เซ็นสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย เชื่อมโยงคาร์บอนเครดิตครั้งแรกในไทย

'สิงห์ เอสเตท' ผนึก'กรุงไทย' ก้าวสู่ Net Zero เซ็นสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย เชื่อมโยงคาร์บอนเครดิตครั้งแรกในไทย

Read More »