Tag Archives: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสมรม

สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ยกระดับพัฒนาสมุนไพร ขมิ้นชันครอบคลุม ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ หอประชุมบ้านวังหอน ม.5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสมรม บ้านวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังเข้าร่วม เป็นสมาชิกคลัสเตอร์นักษัตรนครไพรโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ตั้งแต่ปี 2560-2562 โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสมรม บ้านวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันทำอาชีพหลักปลูกสวนยาง และเริ่มหันมาปลูก พืชสมุนไพรต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปลูกขมิ้น ซึ่งเป็นสมุนไพรหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย และยังมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าตันน้ำและลำธาร โดยประกอบกิจการล่องแพบ้านวังหอน เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ช่วยพัฒนาให้ชุมชนให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทำเกษตรและสวนผลไม้ และจากการได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กับทางมทร.ธัญบุรี ในคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร เป็นกลุ่มตันน้ำในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับ ผู้ประกอบการกลุ่มกลางน้ำ นำไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งต่อปลายน้ำ ต่อไป ซึ่งเดิมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมีด้วยกันหลายกลุ่มต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการร่วมกัน ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเลยมักซ้ำๆ กัน …

Read More »