Tag Archives: กลุ่มบริษัทเอไอเอ

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ จัดกิจกรรม “AIA Vitality Active Weekend Charity Challenge ภารกิจสุขภาพดี สู้วิกฤตโควิด 19” บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ในประเทศไทย และอินเดีย

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ จัดกิจกรรม “AIA Vitality Active Weekend Charity Challenge ภารกิจสุขภาพดี สู้วิกฤตโควิด 19” เชิญชวนสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ มาร่วมกันเปลี่ยนการออกกำลังกายให้เป็นเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และประเทศอินเดีย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 12-13 มิถุนายนนี้ นายบิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ในระดับที่รุนแรงมาก โดยมียอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 300,000 รายในปัจจุบัน เอไอเอ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย โดยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมทุนกับบริษัท ทาทา เอไอเอ ประกันชีวิต จำกัด (ทาทา เอไอเอ ประกันชีวิต) มากว่า 20 ปี เราตระหนักดีว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากในการเข้าไปช่วยเหลือผู้คนนับล้านให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา …

Read More »

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปี 2563 ด้วยเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มร้อยละ 5 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตลดลงร้อยละ 37 พร้อมอัตราส่วนของเงินกองทุนที่แข็งแกร่งร้อยละ 328

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) รายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่า 2,933 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) คิดเป็น 1,410 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ต่ำสำหรับครึ่งปีแรก แต่บริษัทยังมีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ในแต่ละเดือนอย่างแข็งแกร่งในแต่ละประเทศ แม้จะต้องดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฐานะการทางเงินของบริษัทยังเป็นไปอย่างแข็งแรงและแข็งแกร่ง ด้วยการเติบโตของมูลค่าของเงินกองทุนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น (Underlying free surplus generation) ร้อยละ 11 และอัตราส่วนของการดำรงเงินกองทุน (Solvency ratio) ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเอไอเอ ยังมีอัตราส่วนที่แข็งแกร่งถึงร้อยละ 328 คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทเอไอเอประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่า 35.00 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงของกลุ่มบริษัท …

Read More »

หลี่ หยวน ชยอง รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ

ฮ่องกง, 1 มิถุนายน 2563 – วันนี้ นายหลี่ หยวน ชยอง เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท”) และตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับตำแหน่งต่อจากนายอึง เค็ง ฮุย ที่ได้เกษียณอายุจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท โดยก่อนเข้ารับตำแหน่งที่เอไอเอ นายหลี่ หยวน ชยองได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ผิงอัน อินชัวรันส์ กรุ๊ป (สาธารณรัฐประชาชนจีน)  พร้อมทั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจประกันภัย โดยก่อนเข้าดำรงตำแหน่งที่บริษัท ผิงอัน นายหลี่ได้ดำรงตำแหน่งอาวุโสหลากหลายตำแหน่งในบริษัท พรูเด็นเชียล ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเขาได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ นายเอ็ดมันด์ ซือ ประธานอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “หยวน ชยอง มีประวัติประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในตลาดประกันชีวิตทั่วภูมิภาคเอเชีย ทำให้เขาเป็นผู้นำที่มีความพร้อมที่จะสืบทอดหน้าที่ต่อจาก นายอึง เค็ง ฮุย ในช่วงเวลาสำคัญอันเป็นประวัติศาสตร์ของเอไอเอ ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่เอไอเอจะได้เติบโตจากความรู้ความสามารถซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้ …

Read More »