Tag Archives: กลุ่มน้ำตาลครบุรี

‘กลุ่มน้ำตาลครบุรี’ ตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพเติบโต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

‘กลุ่มน้ำตาลครบุรี’ หรือ KBS ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลแบบครบวงจร เดินหน้าจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) วงเงินไม่เกิน 2,800 ล้านบาท ชูความแข็งแกร่งของกลุ่มฯป้อนวัตถุดิบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบไฟลิ่งของกองทุนฯ เป็นที่เรียบร้อย            นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า กลุ่มน้ำตาลครบุรีได้วางนโยบายเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย  และต่อยอดการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงแก่องค์กร โดยการนำ ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายมาสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด ผ่านการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (KPP) ซึ่งเป็นบริษัทที่ KBS ถือหุ้นร้อยละ 99 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration System) กำลังการผลิตรวม 73 เมกะวัตต์ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำทรัพยากรหมุนเวียนที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประเทศอีกด้วย ในช่วงที่ผ่านมา KBS …

Read More »

กลุ่มน้ำตาลครบุรี ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 30 เม.ย.นี้ เลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลดการแพร่ระบาด COVID-19

‘กลุ่มน้ำตาลครบุรี’ หรือ KBS ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลแบบครบวงจร ประกาศเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปอย่างไม่มีกำหนด พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจ่ายภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้     นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากภาครัฐได้ประกาศ พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่จะจัดในวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม พร้อมย้ำว่าการเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯแต่อย่างใด และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จะพิจารณากำหนดวันจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อีกครั้งและจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้มีการเลื่อนจัดประชุมออกไป แต่สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลยังคงเป็นเช่นเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงิน 36 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนในวันที่ 30 เมษายน 2563 …

Read More »