Tag Archives: กลุ่มช่วยกัน

บิ๊ก EA ร่วมกับกลุ่มช่วยกัน ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรค 70 รายการ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในทำเนียบรัฐบาล

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA ร่วมกับ “กลุ่มช่วยกัน” ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรครวม 70 รายการ ให้กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นประโยชน์และแรงสนับสนุนส่วนหนึ่งให้กับบุคลากรในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล

Read More »