Tag Archives: กลุ่มคนพิการ

คปภ. ย้ำหมุด “กลุ่มคนพิการ” ต้องเข้าถึงระบบประกันภัย ผนึกอุตสาหกรรมประกันภัยจัดคาราวานลงพื้นที่ “ให้ความรู้-รับฟังสภาพปัญหา พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย ผ่านโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563” พร้อมเดินหน้าเชื่อมต่อสายด่วน คปภ. 1186 เข้ากับสายด่วน 1479 เพื่อคนพิการ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีภาคอุตสาหกรรมประกันภัย อาทิ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  สมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย  กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และนางสาวกาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า หรือน้องเกรซ ร่วมกิจกรรมออกบูธเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่กลุ่มคนพิการในครั้งนี้อย่างคึกคัก โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่เล็งเห็นความสำคัญในการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงภัยให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการจึงได้มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. …

Read More »