Tag Archives: “กรุงไทย-ออมสิน” พร้อมใจสวอปหุ้น TIP ดันขึ้นโฮลดิ้ง ประเดิมชื่อใหม่ TIPH ต้นเดือนนี้

“กรุงไทย-ออมสิน” พร้อมใจสวอปหุ้น TIP ดันขึ้นโฮลดิ้ง ประเดิมชื่อใหม่ TIPH ต้นเดือนนี้

ตามที่ “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” หรือ TIPH ได้ทำคำเสนอซื้อ หรือ Tender Offer หุ้นทั้งหมดของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ TIPH จากผู้ถือหุ้น TIP ที่อัตราการแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ TIP ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH  ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวไปแล้วในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ล่าสุดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TIP ที่สัดส่วน 10.0% และ 11.2% ได้รายงานการจำหน่ายหุ้น TIP ทั้งหมดออกมา โดยระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเพื่อตอบรับคำเสนอซื้อของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ …

Read More »