Tag Archives: กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง จำนวน 150,000 บาท

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง จำนวน 150,000 บาท

Read More »

‘ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1’ ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองที่ออกแบบด้วยความใส่ใจ

ด้วยปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้คนใช้รถยนต์น้อยลง ผู้บริโภคจะมองหาแบบประกันภัยที่มีความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของตนเองมากขึ้น ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ของ ‘กรุงเทพประกันภัย’ ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคและความเสี่ยง โดยเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (Product Variety) และมีทางเลือกใหม่ ๆ ที่แตกต่าง เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเซกเมนต์ (Customers Segmentation)

Read More »

กรุงเทพประกันภัย เสริมความมั่นคงให้พนักงาน เพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 15% เริ่มม.ค.66 เป็นต้นไป

กรุงเทพประกันภัย เสริมความมั่นคงให้พนักงาน เพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 15% เริ่มม.ค.66 เป็นต้นไป

Read More »

กรุงเทพประกันภัย มุ่งภารกิจสร้างสุขให้พนักงานด้วยสวัสดิการที่ดูเเลทุกช่วงชีวิต ส่งเสริมศักยภาพ เปิดโอกาสอัพสกิล ความมั่นคงที่มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี การันตีด้วยหลายรางวัลใหญ่

กรุงเทพประกันภัย มุ่งภารกิจสร้างสุขให้พนักงานด้วยสวัสดิการที่ดูเเลทุกช่วงชีวิต ส่งเสริมศักยภาพ เปิดโอกาสอัพสกิล ความมั่นคงที่มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี การันตีด้วยหลายรางวัลใหญ่

Read More »

กรุงเทพประกันภัย องค์กรต้นแบบความเป็นเลิศ รับรางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ The European Award for Best Practices 2022

กรุงเทพประกันภัย องค์กรต้นแบบความเป็นเลิศ รับรางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ The European Award for Best Practices 2022

Read More »

กรุงเทพประกันภัยดีเด่น รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565

กรุงเทพประกันภัยดีเด่น รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565

Read More »