Tag Archives: กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมความเสี่ยงลูกค้า ‘บนความคุ้มค่า-บริการที่ใส่ใจ’

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ได้รับความนิยมอย่างมากของกรุงเทพประกันภัย จากการให้ความสำคัญในการพัฒนาความคุ้มครอง

Read More »

กรุงเทพประกันภัยร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า มอบประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.อส.)

กรุงเทพประกันภัยร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า มอบประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.อส.)

Read More »

กรุงเทพประกันภัย ส่งความสุขด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะ 2567

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอร่วมส่งความสุขแก่ผู้มีอุปการคุณด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี 2567 เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแด่ลูกค้าและคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และในโอกาสปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ กรุงเทพประกันภัยขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านประสบความสุขทั้งกายและใจ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยตลอดปี

Read More »

กรุงเทพประกันภัย จัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจให้พนักงาน มุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมายปี 2566

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจให้พนักงานด้วยการเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสุดพิเศษให้พนักงานทุกคนได้อิ่มเอมใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดสรรกว่า 15 เมนูทั้งอาหารคาว ขนมหวาน และเครื่องดื่มจากร้านอาหารชื่อดัง ซึ่งถือเป็นการขอบคุณพนักงานที่ร่วมกันมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ พร้อมกับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานสู่เป้าหมายเบี้ยประกันภัย 30,000 ล้านบาท ในปี 2566 ได้อย่างสำเร็จ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2566 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดการทำงานที่กำหนดให้เป็น Year of Resilience ปีแห่งการสะท้อนกลับเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนที่สุดพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนที่จะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและร่วมส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมเพื่อพิชิตเป้าหมายได้อย่างสำเร็จ ส่งผลให้องค์กรเติบโตด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน

Read More »

กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับสูงสุด AAA

กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับสูงสุด AAA

Read More »

กรุงเทพประกันภัยปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ จัดตั้งบมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ “BKIH” ก้าวใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

กรุงเทพประกันภัยเดินหน้าปรับโครงสร้างสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายและมีศักยภาพ จัดตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKI Holdings Public Company Limited (BKIH) พร้อมนำหุ้น BKIH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่หุ้น BKIสร้างโอกาสใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุน พร้อมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ท่ามกลางความท้าทายใหม่ที่เกิดอย่างต่อเนื่อง บริบทของธุรกิจการเงินในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ด้วยการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่จะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการจัดตั้ง บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน  (Holding Company) ในธุรกิจอื่นๆ …

Read More »