Tag Archives: กระทรวงอุตสาหกรรม

ธนาคารออมสิน ชู 3 สร้าง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาล้านนา

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยธนาคารออมสินชูยุทธศาสตร์ 3 สร้าง ได้แก่ สร้างอาชีพ/สร้างความรู้ สร้างตลาด/สร้างรายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน แก่ชุมชนนำร่องพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบสินเชื่อให้ลูกค้า การจัดตลาดชุมชนทางน้ำและการฝึกอบรมอาชีพ โดยงานดังกล่าวได้มีคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน …

Read More »