Tag Archives: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว.

“อว. ปรับแผนสู้โควิด -19” สั่งเอ็นไอเอทุ่มงบ 50 ล้าน สร้างนวัตกรรมคุมการระบาด พร้อมร่วมเภสัช จุฬาฯ ผลิต “ชุดตรวจเลือดผู้ป่วย ทราบผลใน 15 นาที” ดีเดย์ใช้งานได้จริงก่อนสงกรานต์นี้

อว. – เอ็นไอเอเปิดตัว “YMID Portal” แหล่งอัพเดตข่าวสารการแพร่ระบาดโควิด -19 และข้อปฏิบัติตัวจากทีมแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.ymid.or.th เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. มอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เตรียมจัดสรรงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพตอบโจทย์การแก้ปัญหาการระบาดเชื้อโควิด – 19 เผยได้ให้การสนับสนุนเงินทุนไปแล้ว 4 โครงการวงเงินรวม 16 ล้านบาท ได้แก่ โครงการเซฟที ไทยแลนด์ แอปพลิเคชันประมวลผลข้อมูลกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง ด้วยเทคโนโลยี  AI โครงการชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 จากเลือดของผู้ป่วย สามารถทราบผลได้ภายใน 15 นาที ที่ได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ้ำได้ …

Read More »

ม.มหิดล เตรียมพร้อมมุ่งสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ เปิดห้องปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวิชาการ

ในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยต้นแบบของประเทศที่จะขึ้นไปอยู่ใน 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ทำรายได้จากนวัตกรรมเป็นลำดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากการผลักดันงานวิจัยที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากว่า 30 ปี ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเดงกี่ หรือ ไข้เลือดออก ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังทำการศึกษาวิจัยในคน และมีแนวโน้มที่จะนำออกไปสู่ตลาดโลก เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออก อาจารย์ ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงนโยบายในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันฯ โดยมองไปถึงตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ซึ่งที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 2 มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยได้เปิดให้นักศึกษาทางการแพทย์จากประเทศอินโดนีเซียมาศึกษาดูงานเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่สถาบันฯ เพื่อเพิ่มบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยในปีที่ผ่านๆ …

Read More »

อว. จับมือ มทร.ธัญบุรี ลุย ‘โอทอปสัญจร’ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมด้วย 3 จังหวัดดัง จัดกิจกรรม ‘โอทอปสัญจร’ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวง อว. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จ.ฉะเชิงเทรา นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ …

Read More »