Tag Archives: กรมประมง…พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรมว.เกษตรฯ จัดทีม “ฉลามขาว” เดินหน้าปราบปรามสินค้าสัตว์น้ำเถื่อนอย่างเข้มงวด

กรมประมง…พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรมว.เกษตรฯ จัดทีม “ฉลามขาว” เดินหน้าปราบปรามสินค้าสัตว์น้ำเถื่อนอย่างเข้มงวด

กรมประมง…จัดชุดเฉพาะกิจพิเศษ “ฉลามขาว” เดินหน้ายกระดับการกวาดล้างสินค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย ตามนโยบายประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อนของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปิดช่องโหว่การลักลอบการนำเข้าสินค้าเถื่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบโดยรวมกับเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในฐานะโฆษกกรมประมงว่า…ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน มุ่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมอบเป็นนโยบายเร่งด่วนให้ดำเนินการทันทีเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว กรมประมง ได้ใช้กลไกลชุดเฉพาะกิจพิเศษภายใต้ชื่อ ฉลามขาว ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบสินค้าประมงที่ผิดกฎหมายทั่วประเทศ พร้อมเริ่มปฏิบัติการตามแนวทางที่วางไว้ทันที โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มความเข้มงวดในการลงพื้นที่ออกตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น มุ่งเน้นปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณาการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับชุดเฉพาะกิจพิเศษ ฉลามขาว เป็นชุดเฉพาะกิจเน้นในเรื่อง ควบคุม ป้องกัน รวมถึงการลักลอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย ได้ดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย อาทิ สัตว์น้ำสวยงามมีชีวิต ปะการัง ดาวทะเล จระเข้และผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าคุ้มครอง โดยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 10 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 24 ด่าน ทั้งด่านทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมด่านนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงทั่วประเทศไทย …

Read More »