Tag Archives: กรมการท่องเที่ยว (DOT) ขานรับนโยบายฟรีวีซ่าจีน รับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมลงพื้นที่ 3 จังหวัดท่องเที่ยว กทม. โคราช และเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว (DOT) ขานรับนโยบายฟรีวีซ่าจีน รับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมลงพื้นที่ 3 จังหวัดท่องเที่ยว กทม. โคราช และเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมให้แก่นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั้ง 6 สาขา และเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) และสนับสนุนนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “จากสถิติกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 กันยายน 2566 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมทั้งสิ้น 19,000,988 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายแล้ว 795,114 ล้านบาท ประกอบกับรัฐบาลของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความสำคัญกับงานท่องเที่ยวในการสร้างรายได้ของประเทศ จึงมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนี้ โดยเริ่มจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดจีนในช่วงเทศกาลวันชาติจีนที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนปี 2567 รัฐบาลจึงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (โดยไม่ต้องขอวีซ่าจึงไม่มีค่าธรรมเนียม) เป็นเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More »