Tag Archives: กปน. ชูกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ผนึกกำลังสถาบันการศึกษา หนุนเสริมเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียการใช้น้ำอย่างยั่งยืน

กปน. ชูกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ผนึกกำลังสถาบันการศึกษา หนุนเสริมเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียการใช้น้ำอย่างยั่งยืน

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ผนึกกำลัง 5 สถาบันการศึกษา จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ผลงานการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมวางเป้าหมายให้เยาวชนเห็นความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ตลอดจนขยายผลสู่สังคมวงกว้างต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและการให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 120 คน โดยมี นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้การต้อนรับ นายสุเทพ กล่าวว่า กปน. มุ่งเน้นรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยประหยัดน้ำ โดยที่ผ่านมา ได้มีโครงการที่สร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ “Water …

Read More »