Tag Archives: กฐินสามัคคี

กระทรวงการคลัง ธ.ออมสิน ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นเงินจำนวน 3,499,999 บาท พร้อมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ซึ่งมีพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน หน่วยงานพันธมิตร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในพื้นที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธี พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรม CSR “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดี มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ และมอบผ้าห่มให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วย ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

Read More »

ออมสิน ถวายกฐินสามัคคี วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย

ธ.ออมสิน ถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงรายดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยร่วมทำบุญสมทบองค์กฐินเป็นจำนวนเงิน 1,566,100 บาท โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัดธนาคารออมสินภาค 9 สายงานกิจการสาขา 3 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมพิธี และในโอกาสนี้ ธนาคารได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตามแนวทาง “บวร” ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภค/บริโภคให้กับเด็กนักเรียนและผู้สูงวัยในอุปการะของ พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน เมื่อเร็วๆนี้

Read More »