Home / TOP Series / Top Company / BLA : Smart Insurance Trusted Insurance : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล MOST TRUSTED BRAND AWARD

BLA : Smart Insurance Trusted Insurance : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล MOST TRUSTED BRAND AWARD

“กรุงเทพประกันชีวิต มีความยินดีมากที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้เอาประกันภัยจนได้รับรางวัลนี้ เราตั้งมั่นในการทำตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คือกาสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนมีประกันชีวิตที่เหมาะสมกับคุณค่าชีวิต และมีการวางแผนที่ดีเพื่อตนเองและครอบครัว รวมถึงพัฒนาคุณภาพการบริการที่ดีที่สุดด้วยใจ มอบความสะดวกสบายในทุก ๆ ด้านแก่ผู้เอาประกันภัย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้นำมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุด”


MOST TRUSTED BRAND AWARD ของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) ที่ได้รับในงาน Top Award  ที่ผ่านมา สะท้อนถึงขีดความสามารถตลอด 2 ปีกว่า ๆ ในการบริหารงานของ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด ที่ได้พาแบรนด์กรุงเทพประกันชีวิตเข้าไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้า การที่แบรนด์สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจลูกค้าได้นั้น แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ 4B คือ BE A LEADER, BE PROFESSIONAL, BE CUSTOMERS CENTRIC, BE INNOVATIVE ที่ได้ประกาศเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง CEO เมื่อ 2 ปีก่อน พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้และความไว้วางใจผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงการมุ่งมั่นแก้ไขจุดอ่อนให้แข็งแกร่งขึ้น ทำให้การได้รับรางวัล MOST TRUSTED BRAND AWARD ของกรุงเทพประกันชีวิตนั้นไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด

ม.ล.จิรเศรษฐ มองว่าทิศทางของอุตสาหกรรมประกันในวันนี้กำลังเผชิญความอย่างมาก สืบเนื่องจากหลากหลายปัจจัย ตั้งแต่ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ จนมีผลกระทบต่อการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สังคมผู้สูงอายุที่กำลังคืบคลานเข้ามา ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 6 – 7% ทำให้ยากต่อการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะออกมา เพื่อให้สอดคล้องไปถึงอัตราเงินเฟ้อในอนาคต

“เราแก้ปัญหาปัจจัยเหล่านี้ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ที่เน้นไปที่การให้ความคุ้มครอง และการดูแลสุขภาพ (Health) มากขึ้น พร้อมแก้ปัญหาการบริการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน อาทิ เรื่องสินไหมที่จากเดิมล่าช้าและต้องรอนาน ปัจจุบันเราก็ทำได้เร็วขึ้น ดีขึ้น จนพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดกับผู้เอาประกัน บริษัทยังดึงเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมกับกรุงเทพประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่การทำประกันผ่านออนไลน์ ไปจนถึงการออกกรมธรรม์ หรือการทำธุรกรรมชำระค่าบริการและดูประวัติสินไหมต่าง ๆ แบบออนไลน์ และการรับใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราทำได้เป็นรายแรกในไทย โดยทำธุรกรรมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนี้ยังช่วยในการลดกระดาษ ช่วยโลก ช่วยสังคมอีกทางหนึ่ง”

ส่วนทิศทางในอนาคต ม.ล.จิรเศรษฐเปิดเผยว่าจะออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้นำมากขึ้น อย่างที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (BLA Prestige Health) ซึ่งให้ความคุ้มครองสูงครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และแบบฉุกเฉิน ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง และคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี และยังมีการบริการเสริมด้านสุขภาพ BLA Every Care ที่ดูแลผู้เอาประกันตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาล โดยให้คำแนะนำทางการแพทย์ ดูแลเมื่อเข้ารักษาและหลังการรักษาอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์และการบริการดังกล่าว ทำให้ประกันในกลุ่มสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตโตมากกว่า 20% ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ในเรื่องของดิจิทัลเราก็ให้ความสำคัญ ปัจจุบันเราพัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับการทำธุรกรรมการ Underwrite, E- Claim และ E- Receive โดยเฉพาะ E- Receive หรือใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย เราก็ถือเป็นบริษัทแรกที่ทำเช่นกัน ด้านความปลอดภัยของระบบ เราก็ได้รับรางวัล ISO 27001 ในปี 2558 จนปัจจุบัน ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรามีความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

ส่วนที่หลายคนกังวลว่าการมาของดิจิทัลจะทำให้ช่องทางตัวแทนหายไป บริษัทมองว่าเป็นไปได้ยากมาก เพราะผลิตภัณฑ์ประกันเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนสูงมาก การมีคนคอยให้คำแนะนำและดูแลจึงยังมีความจำเป็นอย่างมาก และรายได้ในปัจจุบันของเราก็มาจากช่องทางนี้มากกว่า 50% แสดงถึงความต้องการของลูกค้าว่าการมีผู้ให้คำปรึกษาในการซื้อกรมธรรม์ยังคงมีความจำเป็น

“ด้านฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 314% เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2561 ที่ 260% และยังสูงกว่าอัตราขั้นต่ำกฎหมายกำหนดกว่า 2 เท่า จึงแสดงถึงความแข็งแกร่งในฐานะทางการเงินของบริษัท” ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าวปิดท้าย