“สิงห์ปาร์ค เชียงราย” คว้ามาตรฐาน ASIAGAP และ JGAP รายแรกของไทย ยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร ส่งออกประเทศญี่ปุ่น

นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ (กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย  จำกัด เข้ารับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ASIAGAP และ JGAP ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลูกจาก สิงห์ปาร์ค เชียงราย ปลอดภัยสามารถซื้อไปรับประทานได้อย่างมั่นใจและนำไปวางขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นได้

โดย บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัดถือเป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวในไทย ที่ยกระดับมาตรฐานผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จนได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ASIAGAP และ JGAP ซึ่งประเทศในทวีปเอเชียที่ได้รับการรองรับมาตรฐานนี้มีเพียง ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยมี คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ (กลางขวา) รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย นำทีมเข้ารับมอบ

สำหรับ สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 8,600 ไร่ ภายในโครงการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกชา และพืชพรรณทางการเกษตรนานาชนิด อีกทั้งได้มีการต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆมากมาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ (Edutainment) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงรายอีกด้วย