“สิงห์ เลมอนโซดา” คว้ารางวัล Top Outstanding Brand แบรนด์กลุ่มน้ำอัดลมโดดเด่นที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุด

“สิงห์ เลมอนโซดา” คว้ารางวัลแบรนด์ที่มีความโดดเด่น หรือ Top Outstanding Brand ประจำปี 2566 จากรายงาน Brand Footprint Thailand 2023 โดยคันทาร์ (Kantar) บริษัทข้อมูลการตลาดและการวิเคราะห์ชั้นนำของโลก วัดจากการเข้าถึงจริงของผู้บริโภค 26.4 ล้านครัวเรือนในประเทศไทย สะท้อนความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวของแบรนด์ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย โดยผลการสำรวจจากผู้บริโภคพบว่าแบรนด์ “สิงห์ เลมอนโซดา” มีการเลือกซื้อมากกว่า 27 ล้านครั้ง จนชนะใจกลายเป็น “แบรนด์สินค้า” ที่คนไทยเลือกซื้อมากที่สุดในหมวดเครื่องดื่มน้ำอัดลม จากกลุ่มเครื่องดื่มบริโภคนอกบ้าน (OOH Beverage) ประจำปี 2566

คุณพรรณทิพย์ ลีตะชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดแบรนด์น็อนแอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า รางวัล Top Outstanding Brand ประจำปี 2566 ของสิงห์ เลมอนโซดา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับของผู้บริโภค ท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง แบรนด์สิงห์ เลมอนโซดา สามารถนำเสนอความแตกต่าง ทันสมัย และไม่หยุดนิ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อยู่เสมอ ทั้งการสร้างการรับรู้และภาพจำที่ชัดเจนให้แบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จนกลายเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ ทำให้สามารถครองใจกลุ่มเป้าหมายได้

สิงห์ เลมอนโซดา ถือเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลที่สามารถประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นทางเลือกที่แตกต่างให้กับตลาด Carbonated Soft Drink ได้สำเร็จ ด้วยรสชาติที่โดดเด่น แปลกใหม่ เปรี้ยวซ่าไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญคือ ไม่มีน้ำตาลและไม่มีแคลอรี่ ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับข้อมูล Brand Footprint Thailand 2023 Awards ของคันทาร์ (Kantar) ในการประเมินสุดยอดแบรนด์ที่คนไทยเลือกซื้อสูงสุด มีการคำนวณจากมาตรวัดอัตราการเข้าถึงผู้บริโภคหรือ Consumer Reach Points (CRPs) โดยวิเคราะห์มากกว่า 570 แบรนด์ในหมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย 26.4 ล้านครัวเรือน โดยวิเคราะห์จากจำนวนประชากร การเจาะตลาดและทางเลือกของผู้บริโภคทำให้เห็นว่าผู้บริโภคเลือกซื้อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งบ่อยเพียงใด ส่งผลให้การจัดอันดับแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในตลาด

โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.Most Chosen Brands รางวัลแบรนด์ยืนหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุด 2.Top Growing Brands รางวัลแบรนด์ดาวรุ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเติบโตสูงสุด 3.Top Outstanding Brands รางวัลแบรนด์ม้ามืดที่มีความโดดเด่น 4.Top Outstanding Retailer รางวัลค้าปลีกที่มีความโดดเด่น และ 5.Most Resilient Brand รางวัลแบรนด์ที่ปรับตัวต่อตลาดได้ดีที่สุด ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค 6 กลุ่ม ได้แก่ อาหารสำเร็จรูป, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์นม, สินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน, สินค้าเครื่องใช้ส่วนบุคคล, ผลิตภัณฑ์ความงาม และค้าปลีก