สัมมนา “สิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนผู้ประการ SMEs และ การปรับฮวงจุ้ย เสริมธุรกิจเพิ่มทรัพย์”

จบลงไปแล้วสำหรับงานสัมมนา “สิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนผู้ประการ SMEs และ การปรับฮวงจุ้ย เสริมธุรกิจเพิ่มทรัพย์”  ณ ห้องปทุมมาศ  โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

บรรยากาศภายในงานเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง จากผู้เข้าร่วมงานที่ต่างก็เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นแม่งานและให้การสนับสนุนวิทยากรดีๆ ในการให้ความรู้ต่างๆ จนทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี

002