งานสัมมนา“Realize and unlock the value of critical data with Sovereign cloud”by VMWare & AIS

ข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ขององค์กรที่มีความสำคัญและมีมูลค่า ปัจจุบันเมื่อข้อมูลส่วนใหญ่ถูกโอนย้ายขึ้นระบบคลาวด์ ความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลบนระบบคลาวด์ขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะหากเกิดการโจมตี หรือเหตุอันไม่พึงประสงค์ย่อมเกิดผลเสียต่อองค์กร และธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับจากหน่วยงานเฉพาะในการควบคุมข้อมูลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ปกป้องดูแลข้อมูลสำคัญภายใต้ กฎข้อบังคับ อธิปไตย และกฎหมายไทยได้อย่างมั่นใจได้อย่างไร ร่วมค้นหาคำตอบได้ในงาน “Realize and unlock the value of critical data with Sovereign cloud” VMware ได้ร่วมกับ AIS Business ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Realize and unlock the value of critical data with Sovereign cloud เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่สร้างความเชื่อมั่นในการนำ Cloud มาใช้ในองค์กรของท่านอย่างปลอดภัยโดยงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเรเนซองค์ ราชประสงค์ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น M (สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 09:00 น.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: Register Now

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณนภชนก แย้มสุข เบอร์ติดต่อ 02-678-8660 / 103, Email: Nopchanok@fdc.co.th