งานสัมมนา Family Businesses : Rising to the Golden Opportunity of Global Disruption


SEAC x Business Plus Forum 2018 
Upside Down : Family Businesses Rising to the Golden Opportunity of Global Disruption

“ธุรกิจยุคใหม่” ต้องบริหารได้ทั้งคนและธุรกิจ เตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน”

ธุรกิจขนาดใหญ่บนโลกใบนี้ มีจุดเริ่มมาจากครอบครัวเล็กๆ ซึ่งแน่นอนโลกได้เห็นพัฒนาที่ดีของธุรกิจครอบครัว แต่การดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวจำนวนมากกำลังเริ่มปรับตัว เพื่อเข้าสู่ยุค Digital Age

Business Plus Magazine สื่อธุรกิจในเครือบมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ Southeast Asia Center (SEAC หรือเอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน จัดงานเสวนาประจำปี 2018 ในหัวข้อ Family Businesses Rising to the Golden Opportunity Of Global Disruption

เวทีแสดงวิสัยทัศน์ แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมหาทางออกเพื่อสานต่อธุรกิจให้ Go Faster และจัดให้มีงาน ‘Ideas Network’ ระหว่างกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างทายาทคนรุ่นใหม่ ผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน

จากทั้งองค์กรใหญ่ รวมถึงองค์กรสายเลือดใหม่ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมหาทางออกในยุคที่ธุรกิจ Upside Down เพื่อผลักดันธุรกิจครอบครัวไทย ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนในยุค Disruption

Speakers

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ หรือไม่…

  • ไม่รู้ว่าใครคือทายาทที่เหมาะหรือควรส่งมอบธุรกิจให้แก่ใคร
  • สมาชิกครอบครัวหรือทายาทไม่สนใจเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ
  • การบริหารจัดการไม่มีความเป็นระบบ
  • สมาชิกครอบครัวบางคนก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลในการดำเนินธุรกิจมากเกินไป
  • ไม่สามารถแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนได้
  • เงินกงสีถูกก้าวก่ายจะจัดการอย่างไร
  • ไม่สามารถดึงดูดมืออาชีพที่มีความสามารถให้มาร่วมงานได้
  • ไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับทรัพย์สินบริษัท และทรัพย์สินครอบครัวอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • อยากให้ธุรกิจอยู่รอดและส่งต่อความมั่งคั่งไปยังรุ่นถัดไปได้แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงานสัมมนา

การดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ ต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวจำนวนมาก ไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคและอยู่รอดต่อไปได้

นอกจากการกำกับดูแลธุรกิจครอบครัวที่ดี มุมมองใหม่ในการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ยังต้องเข้มข้นกว่าเดิม

เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่งคั่งให้ธุรกิจครอบครัวให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กับโอกาสครั้งสำคัญของธุรกิจครอบครัว สู่การเป็น ‘ปลาเร็ว’ แล้ว Go Faster >>

งานสัมมนา Family Businesses : Rising to the Golden Opportunity of Global Disruption

ท่านจะเข้าใจเรื่องกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับธุรกิจครอบครัว รวมถึงท่านยังจะเรียนรู้ผ่านตัวอย่างและกรณีศึกษาที่หลากหลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจครอบครัวได้จริง

หมายเหตุ : รายละเอียดบางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม

3
2

Date : พุธ 17 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
Venue : SEAC Center อาคาร FYI ตึก 2
ถ.พระราม
4 คลองเตย กรุงเทพ 10110

09:00 – 09.30

แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนสื่อมวลชน ลงทะเบียน

09:30 – 09.40

กล่าวเปิด รายงานความร่วมมือการจัดงาน โดยคุณเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เออาร์ไอพี

09:40 – 10.30 

LEADER CHAT 1: Upside Down Thinking: The Opportunity to Grab & Go Faster” 
โดยคุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง เอสอีเอซี

10.30 – 11.00

LEADER CHAT 2: Think ahead to identify unmet opportunities and build innovation-friendly organizations โดยคุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Food Passion

11.00 – 11.50

FIRESIDE CHAT 1 (panel) : Opportunities or Threats for Family-owned Businesses in the Digital Age
คุณเอกชัย ยังวาณิช รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
คุณดนุพล สยามวาลา COO digital Business DHA Siamwala
คุณอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด

11.50 – 13.00  

LUNCH

13.00 – 13.30

LEADER CHAT 3: The Emergence of the New Generation of Family Business in a Disruptive World
โดยคุณอภิราม สีตกะลิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาร์คพลัส จำกัด

13.30 – 14.20

FIRESIDE CHAT 2 (panel) : Grab (new opportunity) & Go (faster) to become an agile organization
ผู้ร่วมเสวนา อาทิ
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการและรองประธานบริหารสายปฏิบัติการ บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
คุณณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจดิจิทัล บริษัท สยามธานี จำกัด (มหาชน)
คุณนิธิรุจน์ พงศ์ธนะรังสี Head of Marketing, Tarad Tor Yod AEC Trade Center

14.20 – 14.35

วิทยากรทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน

14.35 – 15.30

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ในบรรยากาศที่เป็นกันเองลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา คลิก!!!

สถานที่จัดงาน