SEAC x Haier ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ผนึกกำลังแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตั้งศูนย์วิจัยและจัดการนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับองค์กรไทยรับยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน

ในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง ‘คน’ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและเติบโตของทั้งองค์กรและองค์ความรู้อื่น ทำให้ นย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ SEAC (Southeast Asia Center) นำทัพโดยคุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ จับมือกับ สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ของ Haier (Haier Model Research Institute หรือ HMI) นำทีมโดย มร.จาง รุ่ยหมิ่น ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Haier แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้า

ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและจัดการนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Innovation Management Research Center หรือ IMRC) เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมองค์กรและการเรียนรู้เชิงประยุกต์ สำหรับองค์กรทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่การขับเคลื่อนความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์มขององค์กรในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในตลาดหรือก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเกมได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและจัดการนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IMRC) มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณภาพ ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในประเทศไทย ผ่านการเข้าถึงองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการทรานส์ฟอร์มองค์กร จากเครือข่ายองค์กรและสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ระดับโลก ที่เคยร่วมงานกับสถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ Haier กว่า 64,560 องค์กร

จุดเด่นของศูนย์วิจัยและจัดการนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IMRC)

  • เข้าถึงหลักสูตรและองค์กรความรู้ด้านการบริหารและจัดการนวัตกรรมชั้นนำระดับโลกที่ออกแบบเพื่อทรานส์ฟอร์มองค์กร พร้อมชุดทักษะวิธีคิด และชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว
  • เข้าถึงเครือข่ายระบบนิเวศการเรียนรู้ระดับภูมิภาค ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและสนทนากับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
  • เข้าถึงคลังข้อมูลขนาดใหญ่และน่าเชื่อถือของสถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ Haier (HMI) จากประสบการณ์การร่วมงานกับองค์กรต่างๆ ในระดับโลกกว่า 64,560 องค์กร ตลอดจนคลังข้อมูลมหาศาลของ SEAC
  • โอกาสในการเรียนรู้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ Rendanheyi (เหรินตันเหออี) ของ Haier ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลการจัดการธุรกิจที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และเป็นโมเดลที่กำลังปฏิวัติวงการธุรกิจในศตวรรษที่ 21

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ และได้รับเกียรติจากผู้นำและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยองค์กรใดที่ยังคงยืนหยัดลงทุนพัฒนาบุคลากรของตนท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าท้ายที่สุด จะไม่เพียงเป็นองค์กรที่ก้าวหน้าและยั่งยืน แต่ยังเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จทั้งจากภายในองค์กรสู่ภายนอกอีกด้วย