เอสซีจี ปรับสวัสดิการพนักงานครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ทุกเพศ-วัย หนุนสังคมแห่งความหลากหลาย ร่วมสร้างสรรค์ทุกความเป็นไปได้ไปด้วยกัน

เอสซีจี ปรับสวัสดิการพนักงาน “วันลาสำหรับคนทุกกลุ่ม” ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ร่วมสร้างสังคมแห่งความหลากหลาย หนุนพื้นที่และเปิดโอกาสให้ทุกความแตกต่าง สามารถปล่อยพลังความหลากหลายได้อย่างไม่จำกัด เพื่อสร้างความเป็นไปได้ไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Reach Your Possibilities, Embrace Diversity” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equity) และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Inclusion)

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เผยว่า “เอสซีจีส่งเสริมความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างภายในองค์กร โดยปรับสวัสดิการ “วันลาสำหรับคนทุกกลุ่ม” ให้มีความหลากหลายและเท่าเทียมครอบคลุมความต้องการที่แท้จริงของพนักงานโดยสอดรับกับไลฟ์สไตล์คนทุกเพศ ทุกวัย

นอกจากนี้เอสซีจี ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานว่า ถ้าเขาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ทำงานอย่างมี แพสชัน (Passion) จะสามารถปลดปล่อยพลัง และดึงศักยภาพที่มีอย่างไร้ขีดจำกัด ภายใต้แนวคิด “Reach Your Possibilities, Embrace Diversity” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equity) และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Inclusion) จนนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนเกิดเป็นนวัตกรรม สินค้า บริการ โซลูชัน และธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างทันท่วงที”

เอสซีจี ได้ปรับสวัสดิการ “วันลาสำหรับคนทุกกลุ่ม” ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ทุกเพศ-ทุกวัย ได้แก่

  • ลาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจสำหรับศาสนาต่าง ๆ นอกเหนือการลาอุปสมบทที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่นรไปประกอบพิธีฮัจญ์ การบวชชี การลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น
  • ลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศได้ ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน
  • ลากิจเพื่อดูแลการเจ็บป่วย รวมไปถึงลาเพื่องานฌาปนกิจและจัดการงานศพ ได้ขยายสิทธิและครอบคลุมไปถึงคู่ชีวิตของพนักงาน โดยไม่จำกัดเพศ และรวมถึงบุคคลใกล้ชิดของพนักงานามที่บริษัทเห็นสมควรอีกด้วย

ทั้งนี้ เอสซีจี ยังเปิดโอกาสให้ทุกคน ทั้งพนักงาน และคู่ธุรกิจ คนทุกเจน มีพื้นที่แสดงพลังและปล่อยแพสชันอย่างไร้ขีดจำกัด คิดทำนอกกรอบ ทดลองเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมกรีนที่ตอบโจทย์ลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ ตามแนวทาง ‘องค์กรแห่งโอกาส’ (Organization of Possibilities)