เอสซีจี ยกทัพนวัตกรรม-ดิจิทัลเทคโนโลยี ฝีมือคนไทย ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ “สะดวก-ปลอดภัย-รู้ใจคนทุกGen”

เอสซีจี ชวนสัมผัสนวัตกรรม-ดิจิทัลโซลูชันสุดล้ำ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคใหม่ “สะดวก-ปลอดภัย-รู้ใจคนทุกGen” จากฝีมือนวัตกรไทย (Born in Thailand) ภายใต้แนวคิด “Form Innovator to Entrepreneur” พลิกบทบาทนวัตกรคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการในโลกธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Thailand’s Digital Economy) ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ณ บูทเอสซีจี งาน “Techsauce Global Summit 2023” ได้แก่

Smart Home Solution ภายใต้แบรนด์ “Mind” โซลูชันเพื่อบ้านอัจฉริยะสุดล้ำตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ช่วยให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น ประกอบด้วย

1. Mind Solutions ให้บริการก่อน-หลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

2. Mind Smart Home Device อุปกรณ์ IoT (Internet of Thing) ที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อคนไทย

3. Mind Mobile Application แอปพลิเคชันเชื่อมต่อ สั่งการทุกอุปกรณ์ภายในบ้านด้วยระบบ SCG ID ที่มีการยืนยันตัวตน ปลอดภัยสูง ใช้งาน ง่าย สะดวก ทั้งยังมีสิทธิพิเศษต่างๆ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จาก SCG และพันธมิตรต่างๆ อาทิ ส่วนลดโรงแรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าจาก SCG Home

IOT Lab (Internet of Thing Lab) นวัตกรรมที่ออกแบบสำหรับภาคอุตสาหกรรม เช่น เซ็นเซอร์ที่นำไป

ประยุกต์ใช้กับสมองกลอัจฉริยะ (Autonomous) หุ่นยนต์ (Robot) และโดรน (Drone)

New HCI (New Human Computer Interface) นวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคน รวมทั้งผู้พิการ

และผู้ป่วยเข้าถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งง่าย รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น

Robot Zone หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง นำเสนอการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับหุ่นยนต์ และหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์ เพื่อสร้างผลผลิตที่ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Meplug Zone คำนวณค่าไฟฟ้าด้วย Smart Plug เพื่อให้ควบคุมค่าใช้จ่าย

MR Kubota (Mixed Reality Kubota) นวัตกรรมและโซลูชันเพื่อเกษตรกร ได้แก่ “CoBot” หุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต “Smart Farming Solutions” โซลูชันโดนใจเกษตรยุคใหม่ที่ช่วยเพิ่มผลิตทางการเกษตร

เอสซีจี มุ่งส่งเสริมนวัตกรไทยรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแรงของการพัฒนานวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยีให้สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก ปลอดภัย และไร้ความกังวล ใช้ชีวิตได้อย่างสมาร์ท ขณะเดียวกันยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ ณ บูท SCG R3 งาน “Techsauce Global Summit 2023” ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์