“SCBS Infinite Wealth Program”หลักสูตรบ่มเพาะนักลงทุน

บล.ไทยพาณิชย์ จัดพิธีปิดหลักสูตร “SCBS Infinite Wealth Program” รุ่นที่ 4 บ่มเพาะนักลงทุน พร้อมลงมือปฏิบัติในสนามจริงอย่างมืออาชีพ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) จัดพิธีปิดหลักสูตร “SCBS Infinite Wealth Program” รุ่นที่ 4 (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปั้นนักลงทุนคุณภาพรุ่นใหม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์บ่มเพาะนักลงทุนให้มีคุณภาพ พร้อมลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันการลงทุนจริงได้อย่างมืออาชีพ

โดยมี ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 60 คน พร้อมผู้บริหารโครงการฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่