AIS Innovators Summit 2019

กลับมาอีกครั้ง! กับงาน SAP Asian Innovators Summit (AIS) 2019

ผลวิจัยของ Bain & Company พบว่ากว่า 80% ของ CEO มั่นใจว่าได้มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า แต่มีลูกค้าเพียง 8% เท่านั้นที่เห็นด้วยในทางเดียวกัน เมื่อองค์กรมีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นดิจิทัล ผู้นำด้าน HR ก็ย่อมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มที่ตัวบุคคลในองค์กร เมื่อพนักงานมีความสุข ก็จะทำให้ลูกค้ามีความสุขด้วย ผลวิจัยกล่าวว่าบริษัทที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า จะมีพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรมากกว่าบริษัททั่วไปถึง 60%

ในฐานะ CHRO สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่แค่การจัดการข้อมูลพนักงานและการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมภายในองค์กรให้มากขึ้นด้วย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะเชิญชวนคุณมาเข้าร่วมการประชุม Asian Innovators Summit (AIS) และพบปะกับผู้บริหารระดับ C-Suite จากหลากหลายองค์กรชั้นนำ

1. ฟังเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากคนในวงการเดียวกัน ที่สามารถสร้าง Intelligent Enterprise และก้าวหน้าสู่ Experience Economy ได้สำเร็จ

2. ฟังข้อมูลเชิงลึกทั้ง 4 หัวข้อจากหลากหลายแวดวงธุรกิจ ประกอบด้วย:

2.1. Technology and Business for the Intelligent Enterprise

2.2. Workplace Revolution for HR

2.3. Start-ups and Small Businesses

2.4. Industry 4.0

3. สัมผัสประสบการณ์การใช้นวัตกรรมใหม่ๆที่พัฒนาโดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, เทคโนโลยี่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น AI, Blockchain และอื่นๆ เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ Intelligent Enterprise รวมทั้งรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0

4. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการนำข้อมูลจาก Operational Data (O-Data) และ Customer Data (X-Data) มาสร้างให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

ด้วยผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมงานครั้งที่ผ่านมา Asian Innovators Summit 2019 จึงกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง นำเสนองานสัมมนาที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ได้อย่างเต็มที่ เราจึงหวังว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสนี้ และเชิญชวนเพื่อนร่วมวงการท่านอื่นที่มีความสนใจมาเรียนรู้ประสบการณ์ประสบการณ์ #OurGrowthStory ไปด้วยกัน

สำรองที่นั่งได้ที่ : http://bit.ly/ais19th_bplusweb