นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด คว้ารางวัลเกียรติยศ “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024”

นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
คว้ารางวัลเกียรติยศ “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024”

นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด คว้ารางวัลเกียรติยศ “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” ในสาขารางวัล “อุตสาหกรรมการก่อสร้าง” ด้วยแนวความคิดหลัก “มุ่งมั่น และ ซื่อสัตย์” ที่ใช้บริหารองค์กร และการคิดค้นนวัตกรรมการดำเนินงานการก่อสร้างในแบบฉบับของอุตสาหกรรม ส่งผลให้บริษัทสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพจนนำพาองค์กรมาสู่ความสำเร็จ

โดยงานรางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024  ภายใต้แนวคิด “Iconify the Master” หรือ ต้นแบบผู้นำแห่งอนาคต รางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรสูงสุด ที่มีคุณสมบัติถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการบริหารองค์กรในหลากหลายมิติ  โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

สำหรับการมอบรางวัล  “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024”  จัดมอบรางวัลให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร จำนวน 15 รางวัล ใน 12 ประเภทอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันกัน ทำให้องค์กรธุรกิจของไทยก้าวหน้าทัดเทียมสากล

 

ติดตามผ่าน TikTok ได้ที่ : https://www.tiktok.com/@thebusinessplus
Line Business+ : https://lin.ee/pbIHCuS
IG : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/
#TheBusinessPlus #Businessplus #BusinessPlus #นิตยสารBusinessplus