10 อันดับอาชีพเงินเดือนสูงสุดวุฒิปริญญาตรีจาก ‘LinkedIn’ ‘ฟิสิกส์’ มาวิน! ทำเงินสูงสุดปีละกว่า 4.8 ลบ.

ในการเลือกสาขาสำหรับการศึกษาต่อ หรือการเลือกประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง นอกจากความชอบและความถนัดแล้ว ‘เงินเดือน’ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยในการตัดสินใจ เพราะการมีเงินเดือนที่น่าพึงพอใจ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่หลาย ๆ ปรารถนาได้

 

และในวันนี้ Business+ ได้นำข้อมูลอาชีพที่มีฐานเงินเดือนสูงที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จากการสำรวจของ ‘LinkedIn’ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เน้นด้านเครือข่ายธุรกิจ และเป็นเสมือนตัวกลางระหว่างผู้สมัครงานและผู้ว่าจ้างในการพบปะกันผ่านการฝากประวัติ ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 850 ล้านคน จากทั่วโลก มานำเสนอ เพื่อเป็นอีกหนึ่งข้อมูลประกอบการติดใจเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยของน้อง ๆ และสำหรับผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนงานหรือย้ายสายงานที่มีคุณสมบัติตรงตามอาชีพเหล่านี้

1. ฟิสิกส์

‘ฟิสิกส์’ เป็นหลักสูตรที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดจากการสำรวจของ ‘LinkedIn’ โดยสายงานด้านฟิสิกส์มีอาชีพให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นักฟิสิกส์, วิศวกร, นักเขียนด้านเทคนิค, นักนิติวิทยาศาสตร์, ครู-อาจารย์ สอนด้านฟิสิกส์ และนักวิเคราะห์ข้อมูล

สำหรับเงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 147,450 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,803,921 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.58 บาท ณ วันที่ 23 ม.ค.66)

 

2. วิทยาการคอมพิวเตอร์

‘วิทยาการคอมพิวเตอร์’ เป็นอาชีพที่เน้นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่อยู่ในสายงานด้านนี้ มักเป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยตรง สำหรับอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์, โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บ, นักวิชาการสายวิทยาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 131,490 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,283,944 บาท

 

3. คณิตศาสตร์ประยุกต์

หนึ่งในหลักสูตรปริญญาตรีที่มีค่าตอบแทนสูง ‘คณิตศาสตร์ประยุกต์’ หรือสายงานที่ว่าด้วยการประยุกต์ใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ ในสาขาที่แตกต่างกัน อาทิ ฟิสิกส์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การเงินและธุรกิจ ซึ่งต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ที่ดี สำหรับอาชีพด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย, นักวิเคราะห์การเงิน, นักคณิตศาสตร์ เป็นต้น

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ  113,691 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,704,052 บาท

 

4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์

‘วิศวกรรมซอฟต์แวร์’ เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูง โดยเป็นสายงานที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรซอฟต์แวร์คิดค้นซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ รวมถึงสร้างและออกแบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกได้ ซึ่งวิศวกรซอฟต์แวร์มักทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ  109,020 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,551,871 บาท

 

5. เศรษฐศาสตร์

‘เศรษฐศาสตร์’ เป็นสายงานที่ตรวจสอบปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากร โดยอาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีหลากหลายเช่นกัน อาทิ นักเศรษฐศาสตร์, นักวิเคราะห์การวิจัยตลาด, ตัวแทนขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 105,630 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,441,425 บาท

 

6. ความปลอดภัยทางไซเบอร์

หากจะพูดถึงอาชีพที่ดูแล ‘ความปลอดภัยทางไซเบอร์’ ในอดีต คงเป็นอาชีพที่ใครหลายคนยังนึกภาพไม่ออก แต่ด้วยในปัจจุบัน ผู้คนต่างก็เข้าถึงเทคโนโลยีกันอย่างง่ายดาย และพบว่ามีมิจฉาชีพผุดขึ้นมามากมาย ทำให้การเพิ่มระดับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้สายงานด้านนี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและมีเงินเดือนในระดับสูง โดยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จะมุ่งเน้นไปที่การปกป้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และข้อมูล

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 102,600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,342,708 บาท

 

7. วิศวกรรมไฟฟ้า

อีกหนึ่งอาชีพด้านวิศกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่ ‘วิศวกรรมไฟฟ้า’ อาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อวางแผน, ออกแบบ, ดูแลรักษา และใช้ความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบวงจรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 101,780 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,315,992 บาท

 

8. การเงิน

สายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ‘การเงิน’ มักต้องการผู้ที่จบการศึกษาด้านการเงิน, บัญชี, สถิติ, กฎหมาย, ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น สำหรับอาชีพทางด้านการเงินมีอยู่มากมาย อาทิ นักบัญชี, ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ, นักวิเคราะห์ข้อมูล, งานวิเคราะห์สินเชื่อ, งานบริการลูกค้าองค์กร เป็นต้น

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 101,038 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,291,818 บาท

 

9. วิศวกรรมสถาปัตยกรรม

‘วิศวกรรมสถาปัตยกรรม’ เป็นอาชีพที่ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและวิทยาศาสตร์ในการออกแบบอาคาร ในปัจจุบันพบว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาสาขานี้เป็นจำนวนมาก โดยวิศวกรรมสถาปัตยกรรมเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, การอุตสาหกรรม และในปัจจุบันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวทางที่ยั่งยืน และประหยัดสำหรับอาคารและสภาพแวดล้อมด้วย

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 97,450 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,174,921 บาท

 

10. เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า ‘IT’ เป็นหนึ่งในหลักสูตรปริญญาตรีที่มีค่าตอบแทนสูงสุด เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การจ้างงานในสายอาชีพนี้คาดว่าจะเติบโต 15% ในอีก 10 ปีข้างหน้า

โดยสายงานนี้มักเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นอาชีพที่ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม และมักจะหางานทำในฐานะโปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุน ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และนักพัฒนาเว็บหรือซอฟต์แวร์

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 97,430 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,174,269 บาท

 

 

ที่มา : LinkedIn

เขียนและเรียบเรียง : เพชรรัตน์ แสงมณี

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

.

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #LinkedIn #อาชีพทำเงินสูงสุด #เงินเดือน #อาชีพเงินเดือนสูงสุดวุฒิปริญญาตรี #ปริญญาตรี #จบใหม่