เงินเดือน

เปิดผลสำรวจเงินเดือนปี 2566 อาชีพไหนจ่ายผลตอบแทนสูง

แรงดึงดูดความสนใจที่มีต่อบริษัทที่จะทำให้คนเกิดความรู้สึกอยากร่วมงานด้วยก็คือ อัตราผลตอบแทนที่สูง สวัสดิการที่เอื้อต่อแรงงาน ซึ่งพนักงานกินเงินเดือน หรือเรียกอีกอย่างว่า ‘มนุษย์เงินเดือน’ จะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นอันดับแรก ขณะเดียวกันคำนิยาม ‘Work-life Balance’ ที่หมายถึงการหาความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการพิจารณาในการเลือกสมัครงานนั้น ๆ

ทั้งนี้อ้างอิงข้อมูลจาก JobsDB by SEEK ที่ได้จัดทำวิจัยสำรวจอัตราเงินเดือนทั่วเอเชีย พบว่า อุตสาหกรรมกีฬา และสายงานบัญชี-การเงิน มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด พร้อมจำนวนความต้องการของตลาดงานที่มีประกาศงานเพิ่มมากขึ้น ขณะที่บริษัท SMEs ยังคงดึงดูดผู้สมัครงานที่มีคุณภาพ ด้วยการเสนอเงินเดือนที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับองค์กรใหญ่

โดย JobsDB ได้จัดทำรายงานเปรียบเทียบข้อมูลเงินเดือนซึ่งเป็นข้อมูลอัตราเงินเดือนที่ผู้ประกอบการระบุบนประกาศงานในฐานข้อมูลของจ๊อบส์ดีบี ระหว่างเดือน เมษายน 2565 ถึง มีนาคม 2566 และเทียบกับข้อมูลเงินเดือนในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งการวิเคราะห์นี้จะเป็นค่าเงินเดือนเฉลี่ย และเฉพาะงานเต็มเวลาในประเทศไทยที่จ่ายเป็นเงินบาทเท่านั้น โดยจากการสำรวจในปี 2566 อัตราเงินเดือนเฉลี่ยในประเทศไทยมีแนวโน้มคงที่ในทุกภาคธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของตลาดงานสำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศ

สำหรับสายงานที่ให้อัตราผลตอบแทนมากที่สุด คือ สายงานบัญชีและการเงิน มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดเพิ่มเป็น 50,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้น 11.1% จากปี 2565 ซึ่งคาดมาจากการเติบโตของธุรกิจฟินเทค (Financial Technology) สินทรัพย์ดิจิทัล และการควบรวมกิจการต่าง ๆ ทำให้มีความต้องการจ้างงานในสายนี้มากขึ้น

ส่วนสายงานโรงแรม/ร้านอาหาร เป็นสายงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดและเงินเดือนเฉลี่ยลดลงมากที่สุด ถึง 18.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน และภาคตะวันออกนับเป็นภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนในสายงานสูงสุดถึง 31% เฉลี่ยที่ 22,500 บาท ในผู้บริหารระดับอาวุโส จากสายคอมพิวเตอร์และไอที

ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งผู้จัดการ โดยเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการเงินเดือนเพิ่มขึ้นถึง 53.9%

ทั้งนี้เมื่อเทียบข้อมูลเชิงลึกระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กรใหญ่ พบว่า SMEs จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมกีฬา เฉลี่ยที่ 52,500 บาท โดยสายงานที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดคือสายงานการผลิต, คอมพิวเตอร์ ไอที และ บัญชี การเงิน เฉลี่ยเท่ากันที่ 37,500 บาท ส่วนองค์กรใหญ่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เฉลี่ยที่ 62,500 บาท โดยสายงานที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดคือสายงานการบริการและก่อสร้าง อาคาร เฉลี่ยที่ 50,000 บาท

นอกจากนี้ผลสำรวจเงินเดือนโดยแบ่งตามอุตสาหกรรมจะพบว่า อุตสาหกรรมค้าปลีกและซื้อขาย สายงานคอมพิวเตอร์/ไอที มีการจ่ายผลตอบแทนระดับเจ้าหน้าที่ เช่น โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาซอฟท์แวร์ สูงสุดถึง 32,500 บาท อุตสาหกรรมธนาคารและการเงิน ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่ในสายงาน คอมพิวเตอร์/ไอที เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ Data Scientist และนักวิเคราะห์ระบบ เป็นสายงานที่จ่ายผลตอบแทนสูงสุด อุตสาหกรรมทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานวิทยาศาสตร์ปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุด 14.3% เฉลี่ยที่ 15,001 บาท อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ไอที ผู้บริหารระดับสูงในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล มีเงินเดือนสูงสุดที่ 125,000 บาท โดยตำแหน่งงานที่มีการติดตามการดำเนินธุรกิจ เช่น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นสายงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด

อุตสาหกรรมขนส่ง ผู้จัดการในสายงานบริการ มีเงินเดือนสูงสุดที่ 50,000 บาท โดยตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับการดูแลลูกค้าหลังการขาย เช่น ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายในพื้นที่ มีเงินเดือนสูงสุดในสายงาน อุตสาหกรรมการผลิต ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบัญชี/การเงิน ปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุดที่ 14.3% เฉลี่ยที่ 15,001 บาท อุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ผู้จัดการในสายงานบริการ มีเงินเดือนสูงสุดที่ 72,500 บาท โดยตำแหน่งที่ดูแลเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส จะมีเงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตำแหน่งผู้จัดการบัญชี/การเงิน เงินเดือนสูงสุดที่ 57,500 บาท โดยตำแหน่งที่ดูแลแผนกบัญชีของบริษัทมีเงินเดือนสูงสุดในสายงาน อุตสาหกรรมสื่อและโฆษณา ผู้จัดการในสายงานบริการ เงินเดือนสูงสุดที่ 57,500 บาท โดยตำแหน่งงานที่ดูแลประเด็นทางกฎมาย เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย จะมีเงินเดือนสูงสุดในสายงาน

อุตสาหกรรมประกันภัย ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ไอที เงินเดือนสูงสุดที่ 125,000 บาท โดยตำแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ในบริษัท เช่น ผู้จัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ เงินเดือนสูงสุด อุตสาหกรรมที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูงในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล ได้รับเงินเดือนสูงสุดที่ 107,500 บาท โดยตำแหน่งที่จัดการพนักงานในองค์กร เช่น ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลฝ่ายธุรการ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล ได้รับเงินเดือนสูงสุดในสายงาน อุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานบัญชี/การเงิน เงินเดือนสูงสุดที่ 72,500 บาท โดยตำแหน่งที่รับผิดชอบฝ่ายบัญชีขององค์กร เช่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มีเงินเดือนสูงที่สุด อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล ปรับเพิ่มเงินเดือนมากที่สุด 47.1% เฉลี่ยที่ 20,000 บาทหรืออุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานศิลปะ/สื่อ/การสื่อสาร เงินเดือนสูงสุดที่ 87,500 บาท โดยตำแหน่งงานที่ดูแลการตลาด เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล มีเงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน

อุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคาร ผู้บริหารระดับสูงในสายงานก่อสร้างและอาคาร เงินเดือนสูงสุดที่ 95,000 บาท ตำแหน่งที่จัดการโครงการรับจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ผู้อำนวยการโครงการ เงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน อุตสาหกรรมการศึกษา ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานคอมพิวเตอร์/ไอที มีเงินเดือนสูงสุดที่ 87,500 บาท ตำแหน่งที่ดูแลปัญหาด้านไอทีและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ผู้จัดการผ่ายไอที ผู้จัดการฝ่ายไอซีทีและหัวหน้าทีมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที มีเงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน

อุตสาหกรรมเครื่องจักรและวัสดุอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานการตลาด/การขาย ปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุด 7.4% เฉลี่ยที่ 5,000 บาท อุตสาหกรรมงานบริการ ผู้จัดการในสายงานคอมพิวเตอร์/ไอที เงินเดือนสูงสุดที่ 62,500 บาท โดยตำแหน่งงานที่จัดการคอนเทนท์ของเว็บไซต์องค์กรและเซิร์ฟเวอร์ เช่น ผู้จัดการเว็บมาสเตอร์ เงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล และการตลาด/การขาย เงินเดือนสูงสุดเมื่อเทียบกับระดับตำแหน่งงานเดียวกัน โดยมีเงินเดือนที่ 105,000 บาท ตำแหน่งงานที่ดูแลการดำเนินงานขององค์กร เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และการค้าขายของบริษัท เช่น ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ นวัตกรรมและดูแลธุรกิจ มีเงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน

สุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่าสายงานด้านบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีค่าตอบแทน และเป็นสายงานที่ตลาดมีความต้องการมากจึงทำให้ฐานเงินเดือนสายงานนี้มีค่าเฉลี่ยที่สูง ขณะที่เทรนด์ Work Life Balance ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมการทำงาน ซึ่งนี่ก็อาจทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับรูปแบบการทำงานในองค์กรเพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างยาวนาน เพื่อช่วยสร้างฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง

.

ที่มา : JobsDB by SEEK

.

เขียนและเรียบเรียง : ศิริวรรณ อรรถสุวรรณ

.

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.facebook.com/businessplusonline/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

.

#Businessplus #thebusinessplus #นิตยสารBusinessplus #JobsDB #มนุษย์เงินเดือน #เงินเดือน