S&P จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2559

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 โดยมี ภัทรา ศิลาอ่อน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เกษสุดา ไรวา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้