บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสมาคมประวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันภัย สนับสนุนมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานกรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางฯ ร่วมแถลงข่าวกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการสนับสนุนมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทางบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ภาคธุรกิจประกันภัย พร้อมสนับสนุนหมวกนิรภัยเด็กแบบครึ่งใบ จำนวน 126,117 ใบ ให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางโดยสารรถจักรยานยนต์ไปเรียน ได้มีหมวกนิรภัยสวมใส่ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยหมวกนิรภัยที่สนับสนุนนี้จะมอบให้ทางโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครที่จะนำไปให้เด็กยืมใช้เป็นเทอมๆ ไป และให้เด็กใช้หนึ่งคนต่อหนึ่งใบ

ทางกรุงเทพมหานครได้ให้ความมั่นใจว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับหมวกไปแล้วจะได้ใส่จริง เพราะจะให้ครูที่อยู่หน้าโรงเรียนคอยรับเด็กในช่วงเช้าสังเกตว่าเด็กมีสวมหมวกนิรภัยทั้งไปและกลับหรือไม่ นอกจากนี้จะมีการรณรงค์เรื่องการขับขี่จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย โดยให้ใส่หมวกนิรภัยทั้งไปและกลับ ให้ขับขี่เลนซ้ายเพื่อความปลอดภัย ให้หยุดรถตรงทางข้าม หยุดรถที่ไฟเขียวไฟแดง และไม่ขับขี่ย้อนศร ซึ่งจะเริ่มรณรงค์พร้อมกับเด็กและผู้ปกครองควบคู่ไปด้วย