Home / HAPPENING / มทร.ธัญบุรีเปิดบ้านโชว์ผลงานนวัตกรรม

มทร.ธัญบุรีเปิดบ้านโชว์ผลงานนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 บนเส้นทางการศึกษาผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เปิดบ้านโชว์ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 ที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมภายในงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ IRD Open House and Innovative Market 38 ผลงาน อาทิ ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์บ้านวังส้มซ่า โมเดล ผลงานส้มซ่า จ.พิษณุโลก ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ ABC การเพิ่มมูลค่าขยะขวดน้ำพลาสติกโดยการแปรรูปเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาในการผลิตวัสดุปูพื้น ผลงานวิจัยสร้างชื่อเสียงต่างประเทศ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกล้วยหอมทองเพื่อวิสาหกิจชุมชน ผลงานวิจัย (ITAP) อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรถยนต์ ผลงานวิจัยกลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์กัมมี่จากขึ้นฉ่าย ผลงานวิจัยกลุ่มนวัตกรรมสร้างศิลป์ การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าขาวม้าเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผลงานวิจัยกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไผ่ (OTOP) ผลงานวิจัยกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านแม่ข่าย ผลงานของหมูบ้านแม่ข่าย (คลินิกเทคโนโลยี) การฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น การประกวดและการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลงานนักเรียน นักศึกษา การแนะแนวการศึกษาต่อ และ งาน Open House 2019 ทั้ง 11 คณะ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยด้าน นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิด เผยว่า ทาง มทร.ธัญบุรี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ สู่การพัฒนาบัณฑิตที่สามารถสร้างผลงานด้วยนวัตกรรม ซึ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ไปสู่เส้นทางการศึกษาผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ต่อไป โดยงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 – 6 ก.ค. 62 ที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี