นศ.มทร.ธัญบุรี หุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านมือถือ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นางสาวณัฐชา ทรัพย์หาญ นายธณพล ตาน้อย และนายทัศนัย โพธิ์นอก นำระบบสื่อสารแบบไร้สายมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ตัดหญ้าโดยใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์ควบคุมในการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานโดยลดกำลังแรงงานของผู้ใช้ และเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา เผยว่า หุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ สามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางด้วยระบบขับเคลื่อนตามหลักการแบบตีนตะขาบ ควบคุมผ่านแอนดรอยด์สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ ที่เป็นสนามหญ้าเป็นพื้นที่ราบเรียบ และพื้นที่ขรุขระ และสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการควบคุมในระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากระยะสายตาของผู้ใช้งาน

ทางด้าน นางสาวณัฐชา เพิ่มเติมว่า ระบบที่นำมาประยุกต์ใช้งานในตัวหุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ คือ ระบบรับส่งด้วยคลื่นสัญญาณ Wi-Fi โทรศัพท์มือถือ โดยหุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ ใช้หลักการการทำงานควบคุมด้วยมือถือผ่านแอปพลิเคชัน จากการสร้างแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรม MIT App Inventor ซึ่ง MIT App Inventor เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย MIT App Inventor ใช้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ ซึ่งจากแอปพลิเคชันจะเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์ สั่งการให้ ESP 8266 Node MCU ประมวลผลเพื่อที่จะส่งค่าไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้ทำงานเป็นการขับเคลื่อนแบบตีนตะขาบ โดยจะเคลื่อนที่แบบ 4 ล้อ โดยใช้มอเตอร์ 2 ตัวให้การขับเคลื่อนซึ่งหุ่นยนต์ตัดหญ้าจะมีการควบคุมแบบไร้สายโดยรับคำสั่งจากแอปพลิเคชัน ที่สามารถควบคุมการเดินหน้าถอยหลังและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ สามารถควบคุมในระยะ 10 เมตร จากระยะสายตาในการควบคุมหุ่นยนต์ตัดหญ้า

ผู้สนใจตัวหุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3408