นศ.มทร.ธัญบุรี ชนะเลิศหนังสั้น

ผลงาน ‘ความเชื่อ’ ของ นายศุภกร เมฆวัฒน์ ‘ก๊อต’ นายพิชชากร เอี่ยมอร่ามวงศ์ ‘โฟล์ค’ สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คว้ารางวัลชนะเลิศ International Short Film Contest 2022 โดย นายศุภกร เล่าว่า จากโจทย์การแข่งขันคือความเชื่อ จึงอยากเล่าเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นในผู้อื่น พยายามตีโจทย์ที่ให้กรรมการต่างชาติและไทยเข้าถึง นำเสนอความเป็นไทยในเรื่องของนักมวย ต่างชาติชอบมวยไทย จุดเด่นที่ทำให้ชนะใจกรรมการ คือ การเล่าเรื่อง โปรดักส์ชั่น การลำดับเนื้อเรื่อง ถ่ายทำจริง นำไปเผยแพร่ได้จริง โดยมีความยาวประมาณ 3 นาที

ทางด้าน นายพิชชากร เพิ่มเติมว่า ในการประกวดครั้งนี้มีโอกาสเข้า workshop ที่ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้การทำสื่อมีเดีย เทคนิคในการตัดต่อวิดีโอ การเล่าเรื่อง การถ่ายภาพ และได้เรียนรู้วัฒนธรรม สถานที่ต่าง ๆ ย่านการค้า

สำหรับการแข่งขัน International Short Film Contest 2022 มีทั้งหมด 9 ทีม เข้าประกวด โดยมีทีมจาก มทร.ธัญบุรี 4 ทีม จาก (HIU) 5 ทีม โดยเป็น 1 ใน การประกวด International Workshop, iWDC, iSFC and iCPC 2022 ซึ่งในปีนี้ทาง Hokkaido Information University (HIU) เป็นเจ้าภาพ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กับ Hokkaido Information University (HIU),Japan