ดอกไม้ออกเมรุเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต ผลงาน นศ.สาขาศิลปะประดิษฐ์ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา สาขาศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินัย ตาระเวช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และอาจารย์ประจำสาขาศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดประดับตกแต่งดอกไม้บริเวณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ และประดับตกแต่งดอกไม้หน้าโกศศพ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ผศ.วินัย เผยว่า รายละเอียดการจัดดอกไม้ในการพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตฺโต) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ดอกไม้ตกแต่งหน้าโกศศพ ดอกไม้หน้าโกศศพจัดตกแต่งและประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทยร่วมสมัย เป็นดอกบันไดสวรรค์ ช่อเอื้องดาราภิรมย์ และดอกบัวจัดวางอยู่ด้านบนและด้านล่างของฉากตาข่ายทั้ง 2 ข้าง และตกแต่งฐานล่างเป็นสวนดอกไม้ประดิษฐ์ไทยประยุกต์ และประดิษฐ์นักษัตรประจำปีเกิด และตกแต่งอยู่บนฐานใบตองหน้ากรอบรูป ส่วนที่ 2 ดอกไม้ตกแต่งหน้าศาลา 100 ปี จัดตกแต่งทางขึ้นบันได หน้าศาลา 100 ปี และตกแต่งกรอบรูป บนศาลาเป็นสวนดอกไม้ประดิษฐ์นานาพันธุ์ ส่วนที่ 3 ดอกไม้ตกแต่งเมรุ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 1. บริเวณพื้นล่าง ทั้งสองข้าง จัดเป็นสวนดอกบัวขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ปลา เตา ตกแต่งด้วยดอกบันไดสวรรค์ สายน้ำผึ้ง และใบไม้ชนิดต่าง ( เป็นสวนดอกไม้นานาพันธุ์จำลองเป็นสรวงสวรรค์ 2. ประดิษฐ์เครื่องแขวนเป็นรูปดอกบัว ประกอบด้วยร้อยตาข่ายลายสี่ก้าน สี่ดอกติดแบบเฟื่อง ตกแต่งด้วยแบบกลีบบัวผูกด้วยอุบะไทยทรงเครื่อง 3. ราวบันได ตกแต่งด้วยพวงมาลัย ประดิษฐ์จากดอกบานไม่รู้โรยผูกด้วยอุบะพู่ครอบด้วยกรวยกาเวก 4. ระเบียง เมรุ ตกแต่งด้วยดอกบัว จัดอยู่บนฐานใบตอง ตกแต่งด้วยใบบัวสานจากหญ้าราเฟียและดอกไม้ประดิษฐ์ 5. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่ วางตกแต่ง ด้านข้างเมรุ 2 ข้าง ด้านบนและด้านล่าง ตกแต่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกดาราภิรมย์และดอกไม้ประดิษฐ์นานาพันธุ์