มทร.ธัญบุรี เชิญร่วมสืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน” ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 2565 ณ ธาราบางคล้า ริเวียร่า รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา โดยขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม ชม-ช้อป-ชิม-ริมธารา ชมนิทรรศการสืบสานงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “ผ้าผักตบชวาและผ้าใยกล้วย”


ทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการบูรณาการคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ การสาธิตนวัตกรรม การแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ ช้อปสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิมอาหารเพื่อสุขภาพและพิซซ่าเตาถ่าน ริมธาราเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและชมพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำบางประกง พร้อมด้วยกิจกรรมสร้างความสุขและการบริการวิชาการอีกมากมายโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน” ที่จัดขึ้นนี้ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย อีกทั้งแสดงผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์ จากความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการทำนุบำรุง อนุรักษ์เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยกับงานคหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษาต่อสังคมหรือชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและกิจกรรมทั้งหมดได้ฟรี ตลอดทั้ง 3 วัน และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โทร. 02 549 3161 หรือ www.het.rmutt.ac.th