เจค ยามาชิตะ เยือน ริโก้ ประเทศไทย ชมความสำเร็จ พร้อมผลักดันโซลูชัน Hybrid Workplace

เจค ยามาชิตะ ประธาน และ CEO บริษัท ริโก้ จำกัด และ โจจิ โตคูนากะ ผู้จัดการทั่วไปของริโก้ เอเชีย แปซิฟิก และริโก้ ลาติน อเมริกา ได้เดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งเจค ยามาชิตะ ได้เดินทางมาเยือนเป็นครั้งแรก หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประธานในการประชุมผู้นำระดับภูมิภาค ASEAN Cluster Meeting และเข้าร่วมประชุมองค์กรแบบ Town Hall Meeting 

พร้อมกันนี้ เจค ยามาชิตะ และคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชม Ricoh Experience Center (REC) ซึ่งตั้งอยู่ใน True Digital Park เป็นศูนย์แสดงสินค้านวัตกรรมขั้นสูงที่รวบรวมประสบการณ์ในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน โซลูชันห้องประชุม โซลูชันการจัดการผู้มาติดต่อ โซลูชันการจัดการสถานที่ทำงาน ที่มอบประสบการณ์ และแรงบันดาลใจอันเป็นบทบาทสำคัญในการให้ความรู้แก่เจ้าของธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ  

นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ CP Innovation for Sustainability Center  ของกลุ่มธุรกิจ CP เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางที่ริโก้ยึดปฏิบัติ  และเข้าเยี่ยมชม Beartai Studio ของ คุณหนุ่ย Beartai (พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์) เพื่อแลกเปลี่ยนพร้อมอัปเดตเทรนด์ธุรกิจด้านไอที อีกทั้งยังเข้าร่วมในกิจกรรม Town Hall Meeting ซึ่งเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงไปยังพนักงานระดับต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้พนักงานร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางที่กำหนดเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

กิจกรรม Town Hall Meeting 

ซึ่งในกิจกรรม Town Hall จะมีการนำเสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • ความเชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย Hybrid Workplace, Digital Workflow & Automation, Cloud & IT Infrastructure และ Cybersecurity 
  • การพัฒนาบุคลากรฝ่ายขายผ่านโปรแกรม RISE ที่เปลี่ยนจากพนักงานขายเป็นนักธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และแม้กระทั่งลูกค้าของลูกค้า 
  • วันครบรอบก่อตั้ง 87 ปีของ RICOH ภายใต้แนวคิด “Fulfillment through Work” ที่แสดงถึงการเติมเต็มผ่านการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ผ่าน Ricoh Way และ The Spirit of Three Loves
  • โซลาร์เซลล์ที่ริโก้ ประเทศไทยได้นำมาใช้เพื่อบรรลุ Zero Carbon Society ตามนโยบายของกลุ่มริโก้ และความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593 

กิจกรรม Town Hall Meeting

ก่อนจะสิ้นสุดกิจกรรม เจค ยามาชิตะ ได้เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบกระดานอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard) และโปรเจกเตอร์ให้กับตัวแทนของสำนักงานเขตประเวศ เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียน 12 แห่งในเขตพื้นที่การศึกษาประเวศ เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นห้องเรียนอัจฉริยะตามแนวนโยบายการรับผิดชอบสังคม

นอกจากนี้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เจค ยามาชิตะ ได้อภิปรายเกี่ยวกับเทรนด์ธุรกิจและดิจิทัลร่วมกับบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจไทยหลายท่าน เช่น กรรมการผู้จัดการฝ่าย IoT & Digital Solutions จาก True Digital Group และประธานสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) 

Morning Talk Session กับ บุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจไทย

หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ Ricoh Eco Learning Center (ELC) ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของริโก้ ที่จัดแสดงแนวคิดหลักในการแก้ปัญหาสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของริโก้ ไม่ว่าจะเป็น Comet Cycle Exhibition หรือกระบวนการ Refurbish ซึ่งกระบวนการนี้มีส่วนช่วยลดผลกระทบที่ภาคการผลิตมีต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังรับรู้วิธีบำบัดน้ำเสียและมลพิษทางอากาศของริโก้ ประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน ประเทศ และโลกของเราอีกด้วย

ริโก้ ประเทศไทย จะร่วมสรรค์สร้างเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและสังคมที่ยั่งยืน อย่างที่ทำมาตลอดหลายสิบปี