Rat

ทำไม ‘หนู’ ถึงเป็นวายร้ายทรัพยากร ?

‘หนู’ สิ่งมีชีวิตที่เปรียบเป็นศัตรูของมนุษย์ อยู่ในตระกูลของสัตว์ฟันแทะ โดยฟันคู่หน้าทั้งบนและล่างมีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น ซึ่งหนูเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ชอบการกัดทำลายและแทะสิ่งต่าง ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสภาพต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นตัวนำพาหะเชื้อโรคหลายชนิดสู่คนและสัตว์เลี้ยง อาทิ โรคไข้ฉี่หนู (leptospirosis) เป็นต้น จึงถือเป็นภัยต่อทางด้านสาธารณสุข และการเกษตร อย่างมาก

ซึ่งความเป็นภัยนี้ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายทางตรงที่เด่นชัดเลยก็คือ การสูญเสียผลผลิตของชาวเกษตรกรเนื่องจาก หนูจะชอบกัด แทะ กินพืชผลที่ปลูกตั้งแต่ในไร่นาจนถึงการทำให้เกิดการปนเปื้อนในที่เก็บรักษาในระหว่างการขนส่งและการแปรรูปผลิตผลทำให้สูญเสียรายได้ นอกจากทำลายพืชผลทางการเกษตรแล้ว อาหารสัตว์และผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคของมนุษย์ก็ถูกหนูทำลายเสียหายเช่นกัน

ขณะที่ความเสียหายทางอ้อม มักเกิดจากการแทะลับฟัน อย่างการที่หนูกัดสายไฟ ของใช้ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ได้ จึงทำให้ในทุกวันนี้มาตรการการป้องกันหนูจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญในการรับรองมาตรฐานสุขอนามัย ส่งผลให้ต้องมีการป้องกันและกำจัดหนูอย่างถูกต้องและเป็นระบบเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

ซึ่งหนูในไทยแบ่งได้หลัก ๆ ก็คือ หนูบ้าน และหนูนา โดยหนูบ้านจะอยู่ตามแหล่งชุมชน อาศัยในบริเวณท่อน้ำ, ภายในอาคาร ซึ่งหนูชนิดนี้หากได้หลุดเข้ามาสร้างรังอยู่ในบ้านจะกัดแทะเฟอนิเจอร์และเป็นตัวพาหะชั้นดีที่จะนำโรคเข้ามาสู่ร่างกายมนุษย์ได้ ขณะที่หนูนามักถูกพบอยู่ตามบริเวณที่เพาะปลูกเพื่อกัดแทะอาหาร ชาวเกษตรกรจึงมีความกังวลต่อหนูสายพันธุ์นี้เนื่องจากเป็นตัวทำลายไร่สวน ไร่นา ให้เกิดความเสียหาย

โดยความเสียหายเหล่านี้จึงทำให้ ‘ธุรกิจบริการรับกำจัดหนู’ เป็นที่ต้องการของตลาด ขั้นตอนการกำจัดหนูก็จะมีทั้งการฉีด ใช้น้ำยา และการใช้นวัตกรรมเข้าช่วยอย่างสารนาโนเทคโนโลยี ซึ่งไม่เพียงแค่ที่ไทยเท่านั้นที่ธุรกิจบริการรับกำจัดหนูได้รับความนิยม แต่ที่สหรัฐอเมริกาเองก็มีความต้องการไม่ต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นและฤดูหนาวที่มีความอบอุ่นมากขึ้นได้เพิ่มจำนวนประชากรของหนู ทำให้กับดักหนูที่เคยใช้ไม่สามารถจัดการหนูได้ จึงต้องมีการหันไปใช้บริการบริษัทรับกำจัดหนูแทน ซึ่งในอนาคตหากหนูมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าชาวเกษตรกรอาจได้รับความเสียหายหนักจากการที่ผลิตผลที่ปลูกไว้ไม่สามารสร้างรายได้ให้ได้ ขณะเดียวกันเชื้อโรคจากหนูที่เป็นตัวนำพาหะก็จะติดต่อสู่มนุษย์ง่ายขึ้น

ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าหนูมักจะชอบหลบ ๆ ซ่อน ๆ และคอยหาโอกาสที่จะสร้างความเสียหายจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างยากยากที่จะกำจัด นั่นเป็นเพราะว่าถึงแม้จะกำจัดตัวพ่อพันธุ์แต่จำนวนประชากรลูกที่ขยายพันธุ์ออกมานั้นมีจำนวนมากกว่าการถูกจำกัด ซึ่งจากการคาดการณ์ในช่วงระยะเวลา 1 ปี หนู 1 คู่จะสามารถขยายพันธุ์ได้มากกว่า 1 พันตัว จึงทำให้เกิด ธุรกิจบริการรับกำจัดหนูขึ้นมานั่นเอง

.

ที่มา : One-step, Greenbestproduct, Voathai

.

เขียนและเรียบเรียง : ศิริวรรณ อรรถสุวรรณ

.
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.facebook.com/businessplusonline/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS
.
#Businessplus #thebusinessplus #นิตยสารBusinessplus #หนู #หนูท่อ #หนูบ้าน #หนูนา #ธุรกิจบริการรับกำจัดหนู #กำจัดหนู