เปิดตัวเลขหนี้สาธารณะ 10 ปีย้อนหลัง รัฐบาลไทยเป็นหนี้ปีละเท่าไหร่?

‘หนี้สาธารณะ’ ถือเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะชี้ให้เห็นว่าในแต่ละปีรัฐบาลมีการกู้ยืมมากน้อยเพียงใดแล้ว ยังสามารถนำมาเปรียบเทียบกับตัวเลข GDP เพื่อชี้ให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินของประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้ Business+ ได้นำข้อมูลตัวเลขหนี้สาธารณะ 10 ปีย้อนหลัง (2557-2566) จาก ‘สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ’ เพื่อให้เห็นภาพว่าใน 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยเป็นหนี้ปีละเท่าไหร่? และคิดเมื่อนำไปคำนวณกับตัวเลขประมาณการ GDP ของปีนั้น ๆ เป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนี้

ปี 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 มีจำนวน 5,690,814.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 43.33% ของ GDP มูลค่า 13,132,264 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 3,965,455.02 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 1,087,393.88 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 626,508.19 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 11,457.02 ล้านบาท

ปี 2558
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 มีจำนวน 5,783,323.19 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.56% ของ GDP มูลค่า 13,589,050 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,157,394.78 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 1,065,199.18 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 542,296.35 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 18,432.88 ล้านบาท

ปี 2559
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 มีจำนวน 5,988,386.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41.75% ของ GDP มูลค่า 14,345,024 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,471,220.22 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 994,794.29 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 500,054.33 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 22,317.69 ล้านบาท

ปี 2560
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีจำนวน 6,369,331.31 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41.78% ของ GDP มูลค่า 15,245,782 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,959,164.41 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 970,216.31 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 426,321.04 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 13,629.55 ล้านบาท

ปี 2561
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีจำนวน 6,780,953.22 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41.94% ของ GDP มูลค่า 16,167,922 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 5,450,220.01 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 954,129.74 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 367,634.93 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 8,968.54 ล้านบาท

ปี 2562
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 มีจำนวน 6,901,801.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41.06% ของ GDP มูลค่า 16,807,808 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 5,664,175.96 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 892,597.67 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 335,921.18 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 9,106.74 ล้านบาท

ปี 2563
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีจำนวน 7,848,155.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.42% ของ GDP มูลค่า 15,880,623 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 6,734,881.76 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 795,980.29 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 309,472.36 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 7,821.47 ล้านบาท

ปี 2564
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มีจำนวน 9,337,543.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 58.34% ของ GDP มูลค่า 16,006,199 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 8,203,698.67 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 845,639.91 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 281,041.62 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 7,162.82 ล้านบาท

ปี 2565
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 มีจำนวน 10,373,937.59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60.52% ของ GDP มูลค่า 17,140,905 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 9,163,673 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 955,633.21 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 248,108.49 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 6,522.89 ล้านบาท

ปี 2566
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 มีจำนวน 11,131,634.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 62.44% ของ GDP มูลค่า 17,827,842 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 9,779,786.75 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 1,076,922.26 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 213,508.27 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 61,416.92 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 มีหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 11,275,041.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 62.48% ของ GDP แบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 9,907,022.19 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจ 1,082,136.88 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 199,268.69 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 86,614 ล้านบาท

ที่มา : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เขียนและเรียบเรียง : เพชรรัตน์ แสงมณี

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #ตัวเลขหนี้สาธารณะ10ปีย้อนหลัง #หนี้สาธารณะ10ปีย้อนหลัง #หนี้สาธารณะ #GDP #หนี้