Home / HAPPENING / ปตท. ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมโดยคนไทย เพื่อสู้ภัย COVID-19 บริจาคอุปกรณ์ผลิตหมวกอัดอากาศ PAPR และแอลกอฮอล์ ให้แก่ รพ. วชิรพยาบาล

ปตท. ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมโดยคนไทย เพื่อสู้ภัย COVID-19 บริจาคอุปกรณ์ผลิตหมวกอัดอากาศ PAPR และแอลกอฮอล์ ให้แก่ รพ. วชิรพยาบาล

ปตท. สนับสนุนโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาหน้ากากอัดอากาศความดันบวก PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) โดยส่งมอบอุปกรณ์การผลิต ได้แก่ หน้ากากดำน้ำ (Full Face Mask) และ Power Bank พร้อมน้ำยา Anti-Fog พัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. แอลกอฮอล์ จัดหาจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ และสตรอว์เบอร์รี Harumiki เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบสิ่งของและอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้แก่ ผศ.นพ. จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกอบด้วยเงินบริจาค 1 ล้านบาท อุปกรณ์สำหรับผลิตหมวกอัดอากาศ PAPR ได้แก่ หน้ากากดำน้ำ (Full Face Mask) และ Power Bank พร้อมจัดหาและมอบแอลกอฮอล์ทั้งในรูปแบบเจล และสเปรย์ จากผู้ผลิต เนื่องจาก ปตท. ไม่มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เป็นของตนเอง

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มอบน้ำยา Anti-fog ซึ่งสถาบันนวัตกรรม ได้พัฒนาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการเกิดฝ้าที่แว่นตาหรือ Face Shield พร้อมสตรอว์เบอร์รี Harumiki ที่ปลูกโดยใช้ความเย็นจากกระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อสนับสนุนการทำงาน และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพประชาชน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กลุ่ม ปตท. พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #สานพลังใจWeFightTogether