ปตท. จับมือ RINA พัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในภาคเศรษฐกิจ

ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (กลาง) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในภาคเศรษฐกิจระหว่าง ปตท. โดย นายคมกฤช โล่ห์เพ็ชร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน ปตท. (ที่ 2 จากซ้าย)  นายยุทธนา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม ปตท. (ซ้ายสุด) และ RINA โดย Mr. Andrea Bombardi, Executive Vice President, Carbon Reduction Excellence, RINA (ที่ 2 จากขวา) Mr. Enrico Beccaceci, Senior Technical Manager, ASEAN Engineering Integration, RINA (ขวาสุด) เพื่อความร่วมมือในโครงการนำร่องการทดสอบการผสมก๊าซไฮโดรเจนในก๊าซธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน รองรับการพัฒนาการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของสถาบันนวัตกรรม ปตท. ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการการให้บริการเชิงเทคนิคในการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงของประเทศไทยด้วย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและเป้าหมาย Net Zero Emissions ของกลุ่ม ปตท. และประเทศไทยต่อไป