ปตท. กับเป้าหมายด้านความยั่งยืน

คุณเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเสมอมา โดยกําหนดความยั่งยืนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของ ปตท. โดยนำแนวคิดและกลยุทธ์ PTT by PTT หรือ Powering Thailand’s Transformation by Partnership & Platform, Technology for All, Transparency & Sustainability

เพื่อสร้างให้ ปตท. เป็นองค์กรด้านพลังงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจพลังงานใหม่และธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากพลังงาน พร้อมทั้งคํานึงถึง 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม และได้กําหนด Sustainability DNA ให้กับคน ปตท. เพื่อให้เกิดการสร้างเป้าหมายร่วมกัน อันประกอบด้วย

– ผลดําเนินงานเราต้องเลิศ

– โลกเราต้องรักษ์

– สังคมไทยเราต้องอุ้มชู

ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จ ทำให้ ปตท. ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่มอบให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

http://drive.google.com/file/d/1iArLPc1S-ojVhWZpNwlG3L7euIkgHuT1/view