‘แพทย์รังสิต’ รพ.ชานเมืองที่มีเทคโนโลยีผ่าตัดล้ำหน้าที่สุดในไทย