Home / HAPPENING / “ออมสินสนับสนุนโครงการ Police Share ส่งน้องถึงโรงเรียน”

“ออมสินสนับสนุนโครงการ Police Share ส่งน้องถึงโรงเรียน”

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบหมวกกันน็อคและเสื้อกันฝน จำนวน 100 ชุด ให้กับ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร เพื่อสนับสนุนโครงการ “Police Share ส่งน้องถึงโรงเรียน”

 

โดยต่อยอดมาจากโครงการ LILUNA “ทางเดียวกันไปด้วยกัน” ซึ่งได้รับรางวัลจากโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง ลดปัญหามลพิษ อีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน ที่สำคัญเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน